Nyheter

Ny brannstasjon åpnet i Trondheim i formiddag

Ny brannstasjon åpnet i Trondheim i formiddag

2014-12-05

Ny hovedbrannstasjon i Trondheim åpnet på Sluppen i dag. LINK arkitektur har vært arkitekter for prosjektet.

Brannstasjonen er den tredje i rekken av fire nye stasjoner Trondheim kommune bygger for TBRT.
For å sikre regionen velfungerende brannstasjoner besluttet Trondheim kommune å bygge fire nye stasjoner for TBRT. Som grunnlag for valg av løsning og valg av arkitekt ble det i 2009 gjennomført en arkitektkonkurranse som ble vunnet av LINK arkitektur.

De fire stasjonene er lokalisert strategisk nært viktige infrastrukturpunkter med god tilgjengelighet til veinettet på henholdsvis: Ranheim, Nyhavna, Sluppen og Sandmoen. Hver av stasjonene er gitt en spesialfunksjon; på Ranheim er det tilknyttet en ambulansestasjon, Nyhavna har sjørettet innsats, ved Sluppen er administrasjon, forebyggende og 110 sentral lokalisert og Sandmoen har et større øvingssenter.

LINK arkitektur sin målsetning har vært å skape velfungerende, fleksible stasjonsanlegg med en tydelig identitet. Brannstasjonens ulike funksjoner er delt i to typer volumer som er uttrykt utvendig med hver sin farge- og materialbruk. Vognhaller, verksteder, vaskehaller og gymsaler er store volumer som er gitt en mørk fasade uten relieff. Overnattingsrom, kontorer og garderober er gitt et lettere uttrykk i lysere volumer kledd med panel og spilekledning, sier siv ark Gunnar Næss, team leder i LINK arkitektur, Trondheim.

All funksjonalitet i forbindelse med utrykning og retur etter utrykning er knyttet til vognhallen med sidefunksjoner. Den har en klar logistikk for alt materiell med grovvask, finvask, tørking, ettersyn evt. reparasjon eller utskifting og klargjøring til ny beredskap.

Det er lagt vekt på gode og raske vertikale kommunikasjoner, og en logisk plassering av forskjellige funksjonsgrupper hvor TBRTs beredskap alltid er første prioritet.

Kontaktperson

Gunnar Næss
Leder Team Trondheim, Sivilarkitekt
Mob:
+47 954 01 106
gn@linkarkitektur.no