Nyheter

LINKs Ferry Smits er vinner av Lambdaprisen 2014

LINKs Ferry Smits er vinner av Lambdaprisen 2014

2014-07-09

Bransjeorganisasjonen Isolasjonsprodusentenes Forening (IPF), som består av de ledende produsentene og leverandørene av bygningsisolasjon i Norge, har nylig delt ut Lambdaprisen for sjette gang.

Prisen kan ifølge statuttene gis til virksomheter eller personer som har utmerket seg spesielt innenfor nyvinning innen bruk av isolasjonsmaterialer, reduksjon av energibruk for bygninger og installasjoner og for å fremme bruk av isolasjons-materialer.

Aktiv prisvinner med høy kompetanse

- I år har IPF valgt å tildele Lambdaprisen til en virkelig ressursperson som har hatt stor betydning for utviklingen og byggingen av passivhus i Norge de siste årene, forteller styreleder Torkel Wæringsaasen i IPF.

Ferry Smits er utdannet innen bygningsteknologi og husbyggingsteknikk og har spesialisert seg blant annen innen design av passivhus med utvikling av tilhørende energikonsepter og tekniske løsninger.

Ferry Smits har i flere år arbeidet som seksjonsleder hos Rambøll og vært oppdragsleder hos ENOVA, før han for noen måneder siden meldte overgang til Link Arkitektur i Trondheim.

Smits har vært engasjert i en rekke passivhusprosjekter og han er en svært ettertraktet foredragsholder både i offentlig og privat sektor og blant utdanningsinstitusjonene.

I juryens begrunnelse for tildelingen til Ferry Smits heter det blant annet:

- Ferry Smits sentrale rolle som oppdragsleder for ENOVAs rådgiverteam og bidrag til flere andre fremtidsrettete prosjekter har ført til at passivhus nærmest har blitt en standard i bransjen. Dette har fått ENOVA til å avslutte støtte til nybygg av passivhus. I tillegg har han bidratt med utvikling av Lavenergiprogrammets passivhuskurs og hatt en sentral rolle i prosjektet Nye Energiregler 2015 for Direktoratet for byggkvalitet.

”Lambdaprisen er et høydepunkt i min karriere”

En svært glad Ferry Smits sier i en kommentar at Lambdaprisen nok er et høydepunkt i karrieren så langt.

- Det har vært viktig for meg å formidle kunnskap om prosjektering og bygging av passivhus, samt å vise at det er mange løsninger man kan velge som gjør passivhus mere kostnadseffektive, ivrer han.

Han benytter også anledningen til å takke mange gode støttespillere og samarbeidspartnere.

- Jeg hadde nok ikke klart dette uten hjelp fra mange flotte kollegaer, samarbeids-partnere og oppdragsgivere. Det har vært fantastisk å kunne bidra med kompetanse til så mange prosjekter over hele landet.

Det er også viktig at vi fortsetter å se fremover og skape gode bygg på en kostnadseffektiv måte. Den samme utviklingen med reduserte merkostnader for passivhus vil vi nok også se i fremtiden for miljøsertifiseringen BREEAM. Dette er noe jeg vil ha fokus på i mitt arbeid hos LINK Arkitektur i tiden fremover, avslutter en engasjert prisvinner.

Lambdaprisen er en skulptur utformet av kunstneren Reidar Finsrud.

Tidligere vinnere har vært:

Tor Helge Dokka i 2009

  • Mesterhus i 2010
  • Bengt Gunnar Michalsen i 2011
  • Jadarhus AS i 2012
  • OBOS Nye Hjem 2013