ZEB Laboratoriet

ill.: LINK arkitektur AS
Illustrasjon: LINK arkitektur AS
ZEB-laboratoriet
Foto: LINK Arkitektur
ZEB-laboratoriet
Foto: LINK Arkitektur
Forrige Neste

ZEB Laboratoriet

ZEB Laboratoriet blir det mest bærekraftige bygget i verden med dokumentert klimaregnskap. Nullutslippslaboratoriet, som skapes av NTNU og SINTEF i samarbeid med Veidekke og LINK arkitektur, sto klart i 2020.

ZEB Flexible Lab1 i Trondheim blir et kontorbygg med høyspesialisert forskningsutstyr og undervisningslokaler hvor NTNU og SINTEF skal teste ut ny nullutslippsteknologi. Bygget blir verdens første nullutslippsbygg2 med dokumentert klimaregnskap som viser totalt Co2-utslipp med tilsvarende kompensasjon av energiproduksjonen. Dette er et banebrytende prosjekt i verdenssammenheng som vil sette en ny standard for morgendagens bygg.

LINK arkitektur står for arkitektur, landskapsarkitektur og arbeidsplassutforming, i tillegg til å være energirådgiver med ansvar for klimaregnskapet og energikonsept i og for bygget forprosjektet. Videre har LINK bidratt med forslag til design av byggets fremtidsrettete ventilasjon prinsipper.

Klimagassutslipp i samlet livssyklus kompenseres av energiproduksjon på bygget
ZEB Laboratoriet blir et forbildeprosjekt og er «state of the art» for hva et bygg kan prestere når det gjelder lavt klimagassutslipp. Bygget skal tilfredsstille krav for ZEB-COM bygg, som betyr at CO2 utslipp fra produksjon, transport, byggeplass, oppføring av bygg og drift, over en 60 års periode skal kompenseres av energiproduksjon på bygget. For å få ned klimagassutslippet og redusere effekt-topper i reel drift er det innarbeidet en rekke virkemidler i prosjektet3.

Bygningen får sitt eget energiforsyningssystem og blir koblet til offentlig strøm og fjernvarmenettet på campus. Måling og kontroll av energiforsyning, lufttilførsel, belysning og solavskjerming kombinert med antall brukere av bygget utføres via et eget bygningskontroll-system. Bruk av kunstig intelligens gjør det mulig å tolke sammenhenger mellom innendørs posisjoneringsdata og inneklima-data. Selve laboratoriet er utstyrt med bygningsintegrerte solcellepaneler og en varmepumpe som kan benytte seg av forskjellige varmekilder, f.eks. varmegjenvinning fra service og utendørs luft.

Bygget har et beregnet levert energibruk på 38.5 kWh/m2 BRA år, solceller leverer en årlig energiproduksjon på 89 kWh/m2 BRA år. Over en 60 års periode vil produksjonen fra solceller kompensere utslipp fra oppførelse, materialer og drift av bygget.

Nyskapende arbeidsplassutforming
Det nye laboratoriet skal være en «Living Lab» hvor forskningen skal gi svar på hva som må til for å oppnå gode kontor- og undervisningsarbeidsforhold i en ZEB-bygning. Dette innebærer fleksibilitet i arealutformingen og muligheter for endringer av arbeidsplassinndeling, blant annet innervegger som enkelt kan flyttes/demonteres. Arkitektoniske kvaliteter og planløsninger som bidrar til å opprettholde god produktivitet, brukskvalitet og trivsel også i utradisjonelt utformede arbeidsplassområder er viktige parametere som er vektlagt.

Et signalbygg
Bygget består av 1.800 kvm over fire etasjer. Første etasje er formgitt som åpen og innbydende med kantine og presentasjonsrom nært tilknyttet et inviterende inngangsparti. Med innsyn i energiproduksjon og lagring av energi som vises frem i plan 1, vil bygget skape nysgjerrighet og bli et attraktivt besøksmål. Bygget er utført med en funksjonell struktur med massivtrekonstruksjoner i en fleksible grid, ut fra hensiktsmessige spenn for byggets formål. Formen er inspirert av formen på Silisiumkrystaller som solcellepaneler produserer fra. Bygget er gitt en form som er basert på funksjon ut fra kravet om produksjon av energi som skal motsvare all CO2 utslipp fra produksjon av materialer, frakt av materialer til byggeplass, drift av byggeplass, bygging av bygg og drift av bygget. Byggets fasader og tak er kledd med solcellepaneler, og taket luter 42 grader mot sør for optimal energiproduksjon. Dette gir bygget en særpreget identitet og det vil fremstå som et signalbygg.

1: ZEB Flexible Lab = Zero Emission Building Flexible Laboratory

2: Bygninger med nullutslipp fokuserer på klimagassutslipp i stedet for på energiforbruk. Klimagass-utslipp fra alle faser av bygging og drift må kompenseres ved produksjon av fornybar energi på stedet.

Kontaktperson

Gunnar Næss
Gunnar Næss Leder team Trondheim, kontraktsjef, sivilarkitekt
Kontor:
Trondheim
Mob:
+47 950 89 553
gn@linkarkitektur.no
Tiltak: Nybygg Anskaffelse: Konkurranse Sted: Gløshaugen, NTNU, Høgskoleringen 1, Trondheim Oppdragsgiver: Sintef/ NTNU Bruttoareal: 1 700 m2 Status: Ferdigstillelse 2020 Samarbeidspartner: Veidekke, Oras, Vintervoll, Ås Jacobsen Fagområder: Arkitektur / Landskap / Interiør / BIM - Bygnings Informasjons Modellering / Helse og omsorg / Sundhed / Universell utforming / Spesialisttjeneste Miljøaspekt: Plusshus, ZEB-COM, Massivtre