Visund

Visund
Hundven-Clements Photography
Visund
Hundven-Clements Photography
Visund
Hundven-Clements Photography
Visund
Hundven-Clements Photography
Visund
Hundven-Clements Photography
Forrige Neste

Visund

Administrasjonsbygg i energiklasse A

LINK arkitektur vant i 2011 sammen med Multiconsult  tilbudskonkurransen om å tegne et nytt administrasjonsbygg for Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) på Haakonsvern.

Bygget erstatter Haakonsverns depotbygg fra 60- tallet og har fått 97 kontorarbeidsplasser i tillegg til møterom, resepsjon, vestibyle, lager/arkiv og garderober. I magasinarealene er det benyttet motoriserte kompaktarkiver.

Prosjektet hadde miljø og energi som hovedfokusområder, og har oppnådd målene om å bli et nullenergibygg og energiklasse A. Det har bla. 350 m2 med solsellepanel på taket, intelligent ventilasjon, solavskjerming og tilknytning til sjøvarmeanlegg. Bygget er utviklet i samarbeid med forskingssenteret ZEB, er Forsvarsbyggs mest energieffektive kontorbygg og et av de mest energieffektive kontorbygg i Norden.

Prosjektet er gjennomført med BIM-koordinator, og bygnings- og installasjonselementer er kontrollert i forhold til beliggenhet i BIM-modellen.

BIM
I Depotbygget ble det det stilt krav til prosjektering etter “building smart” metoden til Forsvarsbygg. LINK arkitektur var BIMkoordinator i prosjektet og LINK arkitekturs BIM-manual ble benyttet i prosjektet i tillegg til LINKs CAD manual.
BIM koordinator-rollen innebar oppstart, oppfølging og kvalitetssikring av tverrfaglig BIM modell. Kontroll og sjekk ble gjennomført i Solibri, og referat og solibrimodell ble brukt aktivt i prosjekteringsmøter både internt og eksternt. Drofus ble benyttet som utstyrsdatabase både for arkitektur, interiør og øvrige fag. Det ble gjort studier for implementering av inventar og utstyr i romfunksjonsdatabasen, samt utstyrslister for direkte bestilling/planlegging av løst og fast inventar.

I prosjektet ble det i samarbeid med Nosyko og Forsvarsbygg sett på dRofus-oppsettet tilpasset videre bruk i Forsvarsbygg sine prosjekt.

Kontaktperson

Grethe Haugland
Grethe Haugland Administrerende direktør, sivilarkitekt
Kontor:
Adm/ Stab
Tel:
+47 480 95 470
gh@linkarkitektur.no
Tiltak: Nybygg Anskaffelse: Konkurranse Sted: Haakonsvern , Bergen Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Bruttoareal: 2 197 m2 Status: Ferdigstilt 2015 Samarbeidspartner: Multiconsult Fagområder: Arkitektur / Interiør / BIM - Bygnings Informasjons Modellering / Prosjektadministrasjon Miljøaspekt: Nullenergibygg og energiklasse A Arkitekturpris: GK - Norges mest energieffektive kontorbygg