Veitvet skole og flerbrukshall

Veitvet skole og flerbrukshall
Foto: Hundven-Clements Photography
Veitvet skole og flerbrukshall
Foto: Hundven-Clements Photography
Veitvet skole og flerbrukshall
Foto: Hundven-Clements Photography
Veitvet skole og flerbrukshall
Foto: Hundven-Clements Photography
Veitvet skole og flerbrukshall
Foto: Hundven-Clements Photography
Veitvet skole og flerbrukshall
Foto: Hundven-Clements Photography
Veitvet skole og flerbrukshall
Foto: Hundven-Clements Photography
Veitvet skole og flerbrukshall
Foto: Hundven-Clements Photography
Veitvet skole og flerbrukshall
Illustrasjon: LINK arkitektur
Veitvet skole og flerbrukshall
Illustrasjon: LINK arkitektur
Veitvet skole og flerbrukshall
Illustrasjon: LINK arkitektur
Veitvet skole og flerbrukshall
Illustrasjon: LINK arkitektur
Forrige Neste

Veitvet skole og flerbrukshall

840 elever fra 1. til 10. trinn tok høsten 2015 i bruk 8790 kvm ny barne- og ungdomsskole og flerbrukshall med tilhørende utomhusanlegg. Skolen er BREEAM sertifisert med karakteren Very Good.

Det var viktig å skape ulike arenaer for ulike faser i livet og vi har derfor utformet anlegget som 3 bygningskropper som møtes rundt et sentralrom – torget – hjertet i anlegget. Dette er utformet som et stort amfi, i tilknytning til dette finner man biblioteket, kantinen, musikkrom, auditorium, spesialrom, administrasjonen samt vestibylen til flerbrukshallen. Foruten et ønske om å gi elevene en opplevelse av en vandring gjennom skolen har det vært stort fokus på oversiktlighet og trygghet. Flerbruks-hallen ligger som en integrert del av anlegget, samtidig som plassering og organisering legger til rette for at denne kan fungere uavhengig av skolen. Soneinndeling av bygget tilrettelegger for kveldsbruk og man ser for seg et levende anlegg også etter at skoledagen er over.

Oppdelingen av anlegget bidrar til å bryte ned skalaen, og skolen fremstår mer ydmyk overfor sine omgivelser. Samspill med eksisterende bebyggelse og skala er vektlagt i utformingen av skolen. Mot Veitvetveien fremstår bygget bestemt for å skape en konkret forbindelse til veien. Byggets utforming og organisering gjør at man ser gjennom bygget fra nord-sør og sikrer en visuell forbindelse mellom hovedinngang og kveldsinngang. Skolen er åpen og oversiktlig, og utformingen gjør at bygget ikke får en ”bakside”.

Grønne løsninger
Skolen er bygget som passivhus og har følgelig svært lavt energibruk. Prosjektet er et FutureBuilt-prosjekt. Dette innebærer at materialvalg og planlegging av byggeprosess er gjort med tanke på å oppnå opp mot femti prosent reduksjon av klimagasser sett i forhold til lignende referanseprosjekter. I tillegg har Skanska valgt å sertifisere skolebygget i henhold til miljøsertifiseringsordningen Breeam. Det er brukt miljøvennlige materialer og løsninger og målsetningen er minimum å oppnå Breeam-karakteren Very Good.

BIM
Prosjektet har vært med i et forskningsprosjekt som BIM/BREEAM prosjekt. LINK arkitektur er ansvarlige søkere i prosjektet. Prosjektet er valgt ut som et prosjekt knyttet til et forskningsoppdrag hvor samhandling ved bruk av BIM er et tema. Modeller fra alle fag (20 modeller fra 9 fag) settes sammen i Solibri Model Checker og benyttes aktivt i prosjekteringsmøter. Det er utført kollisjonsjekk, og Solibri er benyttet til å rapportere nødvendige tiltak. Entreprenør har hatt rollen som BIM-koordinator og utfører sjekkene. Modellen har blitt benyttet i alle faser helt fram til bygging, og tegninger har blitt generert fra denne. Modellen inneholder nytt og eksisterende terreng, samt dekker, vegetasjon og møblering. Utvekslingen av informasjon mellom fagene har skjedd via IFC, og til dels dwg.

Kontaktperson

Kjetil Bakken-Engelsen
Kjetil Bakken-Engelsen Leder team Oslo, sivilarkitekt MNAL
Kontor:
Oslo
Mob:
+47 902 26 599
kjb@linkarkitektur.no
Tiltak: Nybygg Anskaffelse: Konkurranse Sted: Veitvetveien 17, Oslo Oppdragsgiver: Oslo Kommune - utdanningsetaten Bruttoareal: 8 790 m2 Status: Ferdigstilt 2015 Samarbeidspartner: OPS: Skanska, Rambøll Fagområder: Arkitektur / Landskap / BIM - Bygnings Informasjons Modellering / Universell utforming / Interiør Miljøaspekt: Breeam Very Good og Future Built + Passivhus standard