Tvedestrand videregående skole

Tvedestrand vgs
foto: Hundven-Clements Photography
Tvedestrand vgs
foto: Hundven-Clements Photography
Tvedestrand vgs
foto: Hundven-Clements Photography
Tvedestrand vgs
foto: Hundven-Clements Photography
Tvedestrand vgs
foto: Hundven-Clements Photography
Tvedestrand vgs
foto: Hundven-Clements Photography
Tvedestrand vgs
foto: Hundven-Clements Photography
Tvedestrand vgs
foto: Hundven-Clements Photography
Tvedestrand vgs
foto: Hundven-Clements Photography
Tvedestrand vgs
foto: Hundven-Clements Photography
Tvedestrand vgs
foto: Hundven-Clements Photography
Tvedestrand vgs
foto: Hundven-Clements Photography
Tvedestrand vgs
foto: Hundven-Clements Photography
Tvedestrand vgs
foto: Hundven-Clements Photography
Forrige Neste

Tvedestrand videregående skole

Den nye skolen i Tvedestrand er dimensjonert for omkring 690 elever og 140 ansatte. Skolestart i det nye anlegget var høsten 2020.

Skoleanlegget består av flere horisontale volumer av ulik form og størrelse som er stablet på hverandre slik at bygget trappes ned og tilpasses tomtens topografi. Volumene er stort sett i èn etasje, noe som gjør at skolens store bygningskropp deles opp i mindre bestanddeler.

Skolen er svært godt tilpasset omgivelsenes dimensjoner. Landskapet og naturen får slippe inn mellom fløyene, og enkelte steder til og med under utkragede bygningsvolumer. Slik blir samspillet mellom ute og inne, natur og kultur, en viktig del av skolen. Skolens rom og funksjoner er organisert langs et vrimle- og fellesrom som på en svært vellykket måte følger terrengfallet helt fra kollen i syd og til idrettsbanen i nord. Dette rommet samler skolen og blir et spektakulært og aktivt sted som det vil være naturlig å gå innom for alle på vei mellom gjøremål i løpet av skoledagen.

Landskapet rundt Tvedestrand er et typisk Agder kystlandskap. Det er dramatisk og spennende, men samtidig utfordrende å bygge store strukturer i. Sentralt i hele prosjektets idé er tilpasning til eksisterende terreng, og utnyttelse av dette. Med respekt for naturen følger ny
videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand kurvene fra nord mot syd. Veier, bygg og øvrig anlegg er nøye plassert i både plan og høyde for å tilstrebe å treffe og utnytte tomten. En unik beliggenhet – med uteområder som skal benyttes for både undervisning og rekreasjon av et mangfold av brukere.

Idrettsanlegget er lagt med direkte kontakt og utsyn med de utvendige anleggene, og fungerer uavhengig av den øvrige skolebygningen. Samtidig er idrettsområdet lett tilgjengelig fra inngangsparti, allmenning og kantine. Klatrevegg og buldrerom er plassert ut mot Mjåvatn, og bruk av glass gir det en følelse av å klatre og bevege seg i det store landskapsrommet.

Lyse og rommelige fellesarealer med godt utsyn mot hallene øker brukervennlighet og trivsel.
Garderobene er plassert strategisk i forhold de ulike aktivitetsanlegg ute og inne, og gjennomgående er prinsippet om trygg skole ivaretatt.

For utsmykning av skolen, både inne og ute har det vært utlyst en konkurranse for kunstnere, i tillegg til noen direkte innkjøp. En lang rekke kunstnere bidrar, med alt fra utendørs skulpturer og elementer til fotografi, planter, integrerte og hengende verk innendørs. Mer enn 10 kunstnere er involvert, og flere av dem er lokale.

ENERGIMÅL
Energimålet for Tvedestrand VGS er å oppnå Plusshus iht. FutureBuilt sin plusshusdefinisjon. Dette energimålet er svært ambisiøst og har satt en rekke premisser for designet av nye Tvedestrand VGS med tanke på utforming og kvaliteter for bygningskroppen, samt valg av tekniske løsninger og energiforsyning.

Massivtre / limtrekonstruksjon
Av miljømessige hensyn ble det bestemt å erstatte betong/ stålkonstruksjon med massivtre/ limtrekonstruksjon i enkelte deler av anlegget. I idrettshallen blir det benyttet massivtre i tribunekonstruksjon samt vegger. I skolebygget er alle innvendige trapper og sitteamfi langs allmenningen planlagt utført som massivtrekonstruksjon. Det samme gjelder innvendige vegger i biblioteket.
I den ene fløyen ble flere av de store dragerne byttet fra stål til limtre (RIB).

Kontaktperson

Hanne Kruse
Hanne Kruse Leder team Stavanger, sivilarkitekt
Kontor:
Stavanger
Tel:
+ 47 990 90 469
hk@linkarkitektur.no
Tiltak: Nybygg Anskaffelse: Konkurranse Sted: Bronsbunapen, Tvedestrand Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune og Tvedestrand Kommune Bruttoareal: 19 000 m2 Status: Oppstart september 2016, ferdigstilt august 2020 Samarbeidspartner: Entreprenør: Veidekke, Landskapsarkitekter: Snøhetta Fagområder: Interiør / Arkitektur Miljøaspekt: Plusshusstandard, BREEAM Excellent