Torvbråten skole

Torvbråten skole
foto: Hundven-Clements Photography
Torvbråten skole
foto: Hundven-Clements Photography
Torvbråten skole
foto: Hundven-Clements Photography
Torvbråten skole
foto: Hundven-Clements Photography
Forrige Neste

Torvbråten skole

Torvbråten skole er en skole med svært høye miljøambisjoner. Det er et pionerprosjekt som setter søkelyset på hvordan fremtidens bygninger kan utformes, konstrueres og drives for å forbedre menneskers livskvalitet og samtidig ivareta en bærekraftig utvikling.

Skoler er viktige bygninger som påvirker og former utviklingen av barns identitet. Torvbråten skole er designet for å inspirere brukerne og vekke nysgjerrigheten for bærekraftig utforming og materialer. Dette er et skolebygg elevene både skal lære i og lære av. Skolen har et bruttoareal på 6700 m2 og er dimensjonert til å huse 470 elever og 46 faste ansatte.
Torvbråten skole fokuserer både på sosial bæredyktighet og miljøriktig arkitektur. Dens form, plassering og detaljløsninger er utformet med fokus på energibruk og klimagassutslipp, men også et menneskelig behov. Bygget er godt tilpasset sine lokale omgivelser. Den er plassert på en stor naturtomt med direkte nærhet til skog og med lange siktlinjer utover det naturlandskapet. Tomtens iboende kvaliteter har gitt tydelige føringer for byggets volum.
Torvbråten skole består av to fløyer og en flerbrukshall som er bundet sammen av en felles kjerne. Kjernen er å betrakte som skolens hjerterom. Et naturlig og pulserende senter med kommunikasjonsårer ut til byggets resterende arealer, samt en tydelig transparent hovedkommunikasjonsåre som bringer elever og lærere tett mot de omgivende naturområdene. Flerbrukshallen er delvis trukket vekk fra skolen og er bygget inn i terrenget for å redusere dens skala. Hallen henvender seg mot skolens ankomstområde og oppfordrer til bruk av lokalsamfunnets idretts- og kulturarrangementer utover skolens åpningstid.
Rundt bygningskroppen slynger det seg et samlende organisk bånd av spiler som tar opp storlandskapets myke former og danner byggets viktigste arkitektoniske kjennetegn. Båndet skaper sammen med takutstikk overdekte uteoppholdsarealer som skjermer mot sol, regn og vind. Båndet innehar mange funksjoner, men den viktigste funksjonen er at det forankrer skolen til naturen og blir en identitetsbærer for nærområdet.
Hovedlekearealene er plassert på skolens sørside, og fra skolens utvendige svalgang får man full oversikt over de store solfylte uteområdene. Gjenbruk, resirkulering og massebalanse har vært viktig under og etter bygging. Alle masser som er gravd ut under bygging av flerbrukshall er gjenbrukt for å skape varierende uterom med ulike platåer og bakker. Sammen med direkte nærhet til skogen gir dette opplevelsesrike utearealer med stor variasjon. I skogsarealene bak skolen er det også etablert en terrengsykkelbane og en lysløype for ski og turgåing til glede for lokalsamfunnet. Barns trygghet under lek har vært viktig. All biltrafikk og parkering er derfor tydelig trukket vekk- og avgrenset fra lekearealene.
Skolebygget er Norges andre Svanemerkede skolebygg. Dette betyr blant annet at skolen er bygd uten bruk av produkter som inneholder stoffer som er farlig for miljøet eller menneskers helse. Skolen er utformet med bakgrunn i naturmaterialer og for å gli godt inn i omgivelsene. De interne rommene er utformet med utstrakt bruk av eksponert massivtre. Dette gir lune og behagelige
læringsarealer, samt at treets pustende egenskaper bidrar til et stabilt inneklima. Ekstra store vinduer gir godt dagslys og nærhet til naturlandskapet. Orienterbarhet og oversiktlighet har vært viktig for å skape trygghet og sikkerhet både utvendig og innvendig.
Lys, utblikk og lange siktlinjer er satt i fokus. De interne rommene, med nærhet til natur, stimulerer sanser og vekker følelser. Dette er rom som legger til rette for mangfold, tilgjengelighet, utfoldelse og læring.
Skolen er utført som et passivhus, et bygg med vesentlig lavere energibehov sammenlignet med dagens standard. Energibrønner (jordvarme) forsyner bygget med vannbåren varme i alle gulv. Bærekonstruksjonen består i hovedsak av massivtre og limtre.
I tillegg er skolen utformet med 800 solceller og «blått tak»; et stort basseng på taket som samler opp regn før det renner ut i terrenget. Torvbråten er det første bygget i Norge der blått tak er kombinert med solceller. Det har vært fokus på bærekraft i alle ledd, og å gjøre ord til handling. Skolen ble bygget på en miljøriktig måte med fossilfri byggeplass og der hele 97% av avfallet
ble kildesortert. Bygget er nå tatt i bruk som et læringsbygg der en miljøriktig hverdag preger elevers og læreres undervisning.

BBC Storyworks presenterer Torvbråten skole som et eksempel på fremtidens klimavennlige skolebygg: http://www.bbc.com/storyworks/building-a-better-future/storaenso

Kontaktperson

Emil Gran  Andersson
Emil Gran Andersson Leder Team Fredrikstad, Sivilarkitekt MNAL
Kontor:
Fredrikstad
Mob:
0047 994 86 444
ega@linkarkitektur.no
Tiltak: Nybygg barneskole med flerbrukshall Anskaffelse: Konkurranse Sted: Østskogveien 40, Slemmestad Oppdragsgiver: Asker kommune Bruttoareal: 6 700 m2 Status: Ferdigstilt Samarbeidspartner: Veidekke AS Fagområder: Arkitektur / Landskap Miljøaspekt: Passivhus, Svanemerket, Massivtre, blått tak, Solceller, Energibrønner