Støperiet, Bergen

Støperiet
Foto: Hundven-Clements Photography
Støperiet
Foto: Hundven-Clements Photography
Støperiet
Foto: Hundven-Clements Photography
Støperiet
Foto: Hundven-Clements Photography
Støperiet
Foto: Hundven-Clements Photography
Støperiet
Foto: Hundven-Clements Photography
Støperiet
Foto: Hundven-Clements Photography
Støperiet
Foto: Hundven-Clements Photography
Støperiet
Foto: Hundven-Clements Photography
Forrige Neste

Støperiet, Bergen

Støperiet er et nybygg og et rehabiliteringsbygg som består av næring og boliger.

Høsten 2006 vant LINK arkitektur konkurransen om utforming av bolig- og næringstomten VERKET på Damsgård med prosjektet "I mellom". Prosjektet består av 3 delfelt, Verket, Støperiet og Verket 4. Verket sto ferdig i 2012 og Støperiet stod ferdig i august 2013. Verket 4 har forventet ferdigstillelse i mars 2015. Hvert av prosjektene har fått sitt eget uttrykk som sammen skaper en frodig helhet som alle spiller på tomtenes historie og omgivelser. Boligprosjektet STØPERIET ligger vannkanten mot Damsgårdssundet i Bergen.

Bydelen går igjennom en utvikling fra å være et industriområde til å bli Bergens nye sentrale boligområde som i mange andre Europeiske storbyer. Den unike beliggenheten i skjæringspunktet mellom fjord og fjell med gangavstand til både sentrum og flotte naturområder gir de fremtidige beboerne allsidige muligheter.

Det er en rekke prosjekter på gang i området med boliger, kafeer, næring og flotte plasser og veier. Bergen Kommune har høye ambisjoner om å skape en fremtidsrettet bydel hvor det skal være et tilbud for alle grupper av befolkingen. Det bygges en gangbro over sundet som vil skape en ny  gang- og sykkelvei rett over til nygårdsparken og videre til sentrum. Bydelens hovedplass ”Markusplassen”, etter Markuskirken rett ovenfor, vil ha butikker og kafeer og ligge rett ved gangbroens start.

Ny Krohnborg skole er restaurert med bydelsfunksjoner som kulturhus, idrettshall og barnehage. Langs hele kaifronten blir det anlagt en ny promenade. Midt i denne spennende bydelen ligger Støperiet med det verneverdige Jernstøperiet, som med sin arkitektur fra 1890-1900 årene gir et spennende innslag av fordums historie. Jernstøperiet skal restaureres og vil i første omgang inneholde forretninger.

Boligdelen i STØPERIET er brutt opp i to hvite og ”lette” volumer som "svever" over det vernede bygget og skaper et nytt visuelt spennende bilde i bydelen. Hele konseptet bygger på den stolte jernstøpertradisjonen på tomten. Enorme ståldragere bærer bygget, og lettheten skaper en dramatisk kontrast til det tunge teglbygget. Fasadene har fått sin dynamiske form og rytme med skrå vindusflater som et resultat av dragerne som holder bygget oppe. Fasadeuttrykket understreker byggets konstruksjonsprinsipp og gir byggene en egen karakter med stor gjenkjennelseseffekt.

Det er 45 leiligheter i prosjektet, med lyse og spennende interiør. Prosjektet er tilrettelagt som ”tilgjengelige boenheter”. Det er videre en stor felles takterrase med heis i det ene bygget.

Jernstøperiet er opprinnelig et teglbygg fra ca1860-tallet for produksjon av støpejern. Bygget har måtte tåle endringer etter hvert som produksjonen har økt og produksjonsmetodene har endret seg. Bygget har i de senere år blitt brukt som lager, og før rehabilitering var bygget svært forfallent. En gavlvegg var revet i forbindelse med en utvidelse. Den andre gavlveggen var svært forfallen etter lang tids vannlekkasjer. Taket var før rehabilitering svært lekk og takkonstruksjonene var delvis råtne. Teglvegger og takkonstruksjoner ble av Fylkeskonservator definert som verneverdige og måtte rehabiliteres etter gamle håndverkstradisjoner. Skadet trevirke ble skiftet ut med hele nye stokker fra Hardanger. Vinduer ble skiftet ut med nye støperjernsvinduer. Teglveggene ble gjenetablert og rehabilitert. Alt med historisk riktig verktøy og materialer.

Lokalene er innredet til en luftig moderne dagligvarebutikk. Ny teknisk infrastruktur med kjølerom, varemottak og personalfasiliteter er lagt i ett tilbygg, slik at publikumsarealet fremstår åpent og helhetlig. Gulvet er nytt på masse utskiftet grunn. Tekniske føringer går synlig mellom gitterdragere og gir interiøret et industrielt preg. Butikkinngang ligger i tilknytning til ny etablert Almenning og kundeparkering. Parkeringsplasser er etablert med hurtigladere for el-biler. Almenningen gir gangadkomst til butikken og Damsgårdsveien fra overliggende boligområde.

Området hvor Jernstøperiet ligger er del av en omfattende sanering fra småindustri til sentrumsnært boligområde. Jernstøperiet er vernet slik at områdets historie blir ivaretatt i et nyetablert område. Skilting av butikken er diskret og tilbakeholden, slik at bygget i seg selv får fremstå helhetlig.

Kontaktperson

Håkon Iversen
Håkon Iversen Leder team Bergen og Stord
Kontor:
Bergen
Mob:
+47 920 48 768
Tel:
+47 55 57 34 00
hi@linkarkitektur.no
Tiltak: Nybygg og rehabilitering Anskaffelse: Direkte anskaffelse Sted: Michael Krohnsgate 73/76, Bergen Oppdragsgiver: Damsgårdsvei 82 AS Bruttoareal: 4 100 m2 Status: Ferdigstilt 2014 Fagområder: Arkitektur / Prosjektadministrasjon / Universell utforming / BIM - Bygnings Informasjons Modellering / Plan