Sluppen, Trondheim

Sluppen Trondheim
Ill.: LINK Urban
Sluppen Trondheim
Ill.: LINK Urban
Sluppen Trondheim
Ill.: LINK Urban
Sluppen Trondheim
Ill.: LINK Urban
Sluppen Trondheim
Ill.: LINK Urban
Forrige Neste

Sluppen, Trondheim

I parallelloppdraget for Trondheim kommune utførte Urban Link, i samarbeid med Multiconsult og Link Landskap, en mulighetsstudie på Sluppen. Studien gikk ut på å finne strategier for å transformere Sluppen til en ny bærekraftig bydel.

Sluppenkrysset kobler E6 og hovedinnfartsåren til sentrum. Området er preget av trafikk, store parkeringsarealer, kontorbygg og plasskrevende næring. Statens Veivesen, Sør-Trønderlag Fylkeskommune, Trondheim kommune og Kjeldsberg Eiendom er de viktigste aktørene i bydelen og samlet var disse bestiller av parallelloppdraget. Etablering av et kollektivknutepunkt som sentrum i en mangfoldig og attraktiv bydel var utgangspunktet for oppgaven som skulle resultere i visjonsbilder for 2020, 2030 og 2050.

For å løse oppgaven satte vi sammen et bredt tverrfaglig team der fagene vei, trafikk, energi, byplanlegging, landskapsarkitektur, urbanisme, sosiologi og samfunnsgeografi var representert. Arbeidet var workshopbasert og resulterte i en løsning der vi knyttet sammen sosiale og fysiske forhold som kjennetegner gode innovasjonsmiljøer, som for eksempel bomiljø og offentlige tilbud i bydelen. Viktig for løsningen var å finne en måte å raskt kunne etablere et sentralt kollektivknutepunkt uten store investeringer, samt å skape skjermede og attraktive boligområder inne på Sluppen uten å være avhengig av først å legge E6 i kulvert. På denne måten ville en ønsket byutvikling kunne starte uten å måtte vente på tunge og ressurskrevende infrastrukturtiltak.

Forslaget la vekt på å legge godt til rette for etablering av både små og store næringsvirksomheter, varierte botilbud og sosiale møteplasser for å skape en bydel som var levende på alle tider av døgnet. Solenergiløsninger, blant annet med kombinert støyvern, ville bli en synlig formidling av bydelen som inngangsport til en progressiv by for utvikling av miljøteknologi, mens tiltakene for å skape et inkluderende og levende miljø ville sikre rammen om et sosialt bærekraftig byliv.

Kontaktperson

Kjetil Bakken-Engelsen
Kjetil Bakken-Engelsen Leder team Oslo, sivilarkitekt MNAL
Kontor:
Oslo
Mob:
+47 902 26 599
kjb@linkarkitektur.no
Tiltak: Mulighetsstudie/parallelloppdrag Anskaffelse: Konkurranse Sted: Sluppen, Trondheim Oppdragsgiver: Trondheim Kommune, Miljøpakken, Sør‐Trøndelag Fylkeskommune, Statens vegvesen og R. Kjeldsberg eiendom AS Bruttoareal: 800 000 m2 Status: Ferdigstilt Juni 2017 Samarbeidspartner: Multiconsult og LINK Landskap Fagområder: Urbanisme / Arkitektur / Landskap / Interiør / BIM - Bygnings Informasjons Modellering / Universell utforming / Beskrivelse arkitektfag / Plan