Skien videregående skole

Skien vgs
Foto: Hundven-Clements Photography
Skien vgs
Foto: Hundven-Clements Photography
Skien vgs
Foto: Hundven-Clements Photography
Skien vgs
Foto: Hundven-Clements Photography
Skien vgs
Foto: Hundven-Clements Photography
Skien vgs
Foto: Hundven-Clements Photography
Skien vgs
Foto: Hundven-Clements Photography
Skien vgs
Foto: Hundven-Clements Photography
Skien vgs
Foto: Hundven-Clements Photography
Skien vgs
Foto: Hundven-Clements Photography
Forrige Neste

Skien videregående skole

Skien videregående skole er en helt ny skole beliggende på Klosterøya rett ved elva, på tomten der papirfabikken tidligere lå. 

Skolen blir nærmeste nabo til Ibsen teater, og har linjer innenfor krative fag (MDD), i tillegg til studiespesialierende fag og service og samfersel. Skolen er dimensjonert for 1050 elever.

Det har vært viktig i denne del av prosessen å vise evne til løsningsorientering i et samspill som skal videreføres gjennom hele prosessen frem til ferdig bygg. Store deler av fasadene er i tre.

Prosjektet er vunnet i konkurransepreget dialog innenfor “Lyngdalsmodellen” hvor LCC veier tungt. LINK arkitektur presenterte prosjektet for det politiske utvalget fredag 3. juni 2016 med stor innlevelse, begeistring, og en pris på kr. 740 mill. Ikke visste vi at kvelden før hadde politikerne hatt gruppemøter og var enige om en velformulert negativ innstilling og mistillit til fylkesrådmann som har ledet prosjektet. Rimelig dramatisk og store overskrifter i media om at Skanska “mister jobben” og ny utlysning som totalentreprise. Det var rosende ord å hente for LINK. Om prosjektet, hvordan det var løst, og fokus på elevene og byggets påvirkning av læringsmiljø. De fleste videregående skoler i Norge, og ikke minst i Telemark, sliter med altfor stort frafall på over 20%. Det ble nikket og notert flittig da vi kunne vise til Nydalen videregående skole, tegnet av LINK arkitektur, med samme fokus på elevene, som vi har hatt på Skien VGS, hvor de har en eksepsjonell høy gjennomføringsgrad på ca 97 %. Overraskelsen var stor da vi dagen etter presentasjonen fikk forespørsel om å holde samme innlegg i Fylkestinget i Bø 7. juni. Her ble det fattet et vedtak om at prosjektet maksimalt skulle koste kr. 618 mill. + prisstigning tilsvarende kr. 691 mill., at alle studieretningene skulle opprettholdes, og at skolen var dimensjonert for 1050 elever. Denne oppgaven har vi arbeidet med sammenhengende i etterkant uten at kvaliteten på læringsarenaen skulle svekkes. Fokuset rundt livstidskostnader er nedskalert, parkering er løst ute, noe areal er tatt ut, tekniske rom er flyttet, ventilasjon er nedskalert, elektriske punkter nedskalert, uteareal nedskalert, passivhus ut osv. Media ble brukt i en artikkel om at Telemark Fylke rygger inn i fremtiden ved ikke å bygge passivhus. Prosjektet har hatt full fokus fra alle involverte rådgivere og arkitekter for å få dette til, og revidert forprosjekt med pris kr. 691 mill ble presentert. Det ble innkalt til ekstraordinært fylkesting 29. juni med en sak på agendaen: Skien VGS. Da kom vedtaket: Skien VGS blir bygget på Klosterøya med prislapp kr. 698 mill. inklusiv passivhusstandard.

Grøntanlegget rundt skolebygget vil fremstå som et stort og frodig parkareal. Parkaksen fra torget gjennom grøntarealet er prosjektert til å være et «vrimleareal» . Her etableres store parktrær i grupper og som solitære trær. Arealet prosjekteres som en klippet grasbakke med skjermet buskvegetasjon i samspill med trær i randsone, mot adkomstsone og nabotomt i syd og vest. Langs parkaksen anlegges oppholdssoner som skjermes med buskvegetasjon og stedvis klippede hekker i samspill med mindre trær. Vegetasjonen skal i størst mulig grad prege området som en park. Parken skal også inkludere adkomstsone, moped- og sykkelparkering. i parkanlegget med aktivitetsarealer som baner, treningsapparater og oppholdsareal i vest, og amfiet, kaipromenade og grønt arealer i øst. Amfiet kan være arena for undervisning, teater mv. utendørs.

Kontaktperson

Kjetil Bakken-Engelsen
Kjetil Bakken-Engelsen Leder team Oslo, sivilarkitekt MNAL
Kontor:
Oslo
Mob:
+47 902 26 599
kjb@linkarkitektur.no
Tiltak: Nybygg Anskaffelse: Konkurranse Sted: Klosterøya, Skien Oppdragsgiver: Telemark Fylkeskommune Bruttoareal: 20 000 m2 Utomhusareal: 17200 Status: Ferdigstilt sommer 2018 Samarbeidspartner: Entreprenør Skanska Norge Fagområder: Arkitektur / Interiør / Landskap / Prosjektadministrasjon Miljøaspekt: Passivhusstandard