Sagabakken skole

Sagabakken skole
Foto: Hundven-Clements Photography
Sagabakken skole
Foto: Hundven-Clements Photography
Sagabakken skole
Foto: Hundven-Clements Photography
Sagabakken skole
Foto: Hundven-Clements Photography
Sagabakken skole
Foto: Hundven-Clements Photography
Sagabakken skole
Foto: Hundven-Clements Photography
Sagabakken skole
Foto: Hundven-Clements Photography
Sagabakken skole
Foto: Hundven-Clements Photography
Sagabakken skole
Foto: Hundven-Clements Photography
Sagabakken skole
Foto: Hundven-Clements Photography
Sagabakken skole
Foto: Hundven-Clements Photography
Sagabakken skole
Foto: Hundven-Clements Photography
Sagabakken skole
Foto: Hundven-Clements Photography
Sagabakken skole
Foto: Hundven-Clements Photography
Sagabakken skole
Foto: Hundven-Clements Photography
Sagabakken skole
Foto: Hundven-Clements Photography
Sagabakken skole
Foto: Hundven-Clements Photography
Sagabakken skole
Foto: Hundven-Clements Photography
Forrige Neste

Sagabakken skole

Skole med tilhørende flerbrukshall.

Fredrikstad kommune har begynt å utvikle arealene på Østsiden av Glomma til å være byens fremtidige vekstområde. Skolen med tilhørende flerbrukshall er en del av planen. Skoletomten er preget av at det har vært drevet leireutvinning i området, formet av gravemaskiner. Vi har videreutviklet tanken om lineære strukturer i området når fremtidig skolebygg ble plassert. Taket til de to hovedbygninger og idrettshallen ligger parallelt i disse formasjonene og kan symbolisere jordmånen eller leirelag som er løftet opp fra bakken.

Kontaktperson

Nicole D. Stobbe
Nicole D. Stobbe Fungerende leder team Fredrikstad, Sivilarkitekt
Kontor:
Fredrikstad
Tel:
+47 918 30 902
nicole.stobbe
@linkarkitektur.no
Tiltak: Nybygg Anskaffelse: Direkte anskaffelse Sted: Lundheim allè 1 , Fredrikstad Oppdragsgiver: Fredrikstad Kommune Bruttoareal: 5 000 m2 Status: Ferdigstilt 2012 Samarbeidspartner: Forprosjekt er gjennomført av Plus arkitektur, Sarpsborg. Detaljprosjekt utføres av Link arkitektur på oppdrag fra totalentreprenør. Fagområder: Arkitektur Arkitekturpris: Nominert til Arnstein Arnebergpris