Øvre Sund Bru

Øvre Sund bru
Foto: Hundven-Clements Photography
Øvre Sund bru
Foto: Hundven-Clements Photography
Øvre Sund bru
Foto: Hundven-Clements Photography
Øvre Sund Bru
Foto: Hundven-Clements Photography
Øvre Sund bru
Foto: Hundven-Clements Photography
Øvre Sund bru
Foto: Hundven-Clements Photography
Øvre Sund bru
Foto: Hundven-Clements Photography
Forrige Neste

Øvre Sund Bru

Øvre Sund bru etablert som ny forbindelse for kjørende og myke trafikanter over Drammenselva.

Prosjektet er en videreføring av en åpen arkitektkonkurranse som ble vunnet i 2000 sammen med BFS Arkitekter AS (nå NUNO Arkitekter AS). Øvre Sund bru er en 4-felts bru med sykkelbaner og fortau. Brua forbinder bydelene Grønland og Hamborgstrøm, og er sammen med Kreftings gate, det siste leddet i fullføringen av Sentrumsringen i «Vegpakke Drammen». Selve broutformingen er spenstig og elegant, med en buet linjeføring som et grep for å gi en god tilpasning til bystrukturen. Tverrsnittet er asymmetrisk med gang- og sykkelbane lagt mot syd, noe som gir en fantastisk utsikt mot byen og elvelandskapet.

Broforbindelsen spenner mellom to rundkjøringer, èn på hver side av elva. På Grønlandssiden er vegen fra rundkjøringen til brohodet, ikke bare en veg, men også et tungt element i et byrom hvor hensynet til omkringliggende bygninger og miljø, er viktig. På Hamborgstrømssiden lander broen i Elveparken, og fordi veganlegget er så stort og dominerende, er det spesielt viktig at den menneskelige skala blir vektlagt, på og omkring brohodene. Dette ga seg utslag i et stort fokus på detaljering av bl.a. granittelementer slik at mennesker som ferdes ved elva, kan oppleve anlegget ikke bare som en veg, men også et byrom som det er trivelig å ferdes i.

Kontaktperson

Anne P. Møllenhus
Anne Pia Møllenhus Leder LINK Landskap, landskapsarkitekt MNLA
Kontor:
LINK Landskap
Mob:
+47 480 56 626
apm@linklandskap.no
Tiltak: Ny kjøre- og gangbru Anskaffelse: Konkurranse Sted: Øvre Sund bru , Drammen Oppdragsgiver: Statens vegvesen Utomhusareal: 10 000 m2 Status: Ferdigstilt 2011 Samarbeidspartner: BFS Arkitekter AS og Multiconsult AS Fagområder: Landskap Miljøaspekt: Robuste og varige materialer. Tilrettelegging for syklende.