Norges Handelshøyskole (NHH), Bergen

Norges Handelshøyskole (NHH)
Foto: Hundven-Clements Photography
Norges Handelshøyskole (NHH)
Foto: Hundven-Clements Photography
Norges Handelshøyskole (NHH)
Foto: Hundven-Clements Photography
Norges Handelshøyskole (NHH)
Foto: Hundven-Clements Photography
Norges Handelshøyskole (NHH)
Foto: Hundven-Clements Photography
Norges Handelshøyskole (NHH)
Foto: Hundven-Clements Photography
Norges Handelshøyskole (NHH)
Foto: Hundven-Clements Photography
Norges Handelshøyskole (NHH)
Foto: Hundven-Clements Photography
Norges Handelshøyskole (NHH)
Foto: Hundven-Clements Photography
Forrige Neste

Norges Handelshøyskole (NHH), Bergen

Tilbygg til Norges Handelshøyskole i Bergen - et nytt bygg som skal samle hele Høyskolen rundt hovedbygget.

Da Statsbygg skulle utvide NHH i Bergen, ble oppgaven utlyst som EØS «best tilbuds konkurranse». LINK arkitektur vant konkurransen sammen med Sweco som rådgivende ingeniører og Smedsvig Landskapsarkitekter AS.

Intensjonen var en tettere integrering av studentarealene gjennom flytting av funksjonene i leide arealer, slik at man fikk et samlet campusområde.

Utfordringen har vært å skape et tidsriktig og moderne bygg som både skal underordne seg eksisterende bygningsmasse, som er et viktig kulturminne, og skape en klar, egen identitet.

Det nye tilbygget rommer auditorier, kollokvierom, lesesaler, studentkontorer, kantine, institutter og administrasjon.

Det har vært viktig for antikvariske myndigheter og Grønn etat at bygget underordner seg både eksisterende Høyblokk og landskapet.

Løsningen er elegant og lavmælt, men også frodig og fremtidsrettet. Bygget er lagt inn i terrenget og alle høyder er redusert til et minimum. Fasadens rytme spiller både på Bjørken omkring og høyblokkens fasaderytme.

Naturen tett inn til nybygget speiles i fasadenes glatte flater som en lek med lys, skygger og årstid. Innvendig er materialvalget klassisk, men ungt.

Etter en begrenset tilbudskonkurranse i 2011 fikk LINK også interiørarkitekt-jobben.

Fikk hedrende omtale i Bergen Kommunes Arkitektur og byformingspris 2014.

Kunstkonsulenter for Koro: Jeremy Welsh og Harald Fenn 

Kunstnere: Anders Sletvold Moe, Kurt Johannesen, Bjørn Kowalski Hansen, og Lello//Arnell

Kontaktperson

Håkon Iversen
Håkon Iversen Leder team Bergen og Stord
Kontor:
Bergen
Mob:
+47 920 48 768
Tel:
+47 55 57 34 00
hi@linkarkitektur.no
Tiltak: Tilbygg Anskaffelse: Konkurranse Sted: Helleveien 30 , Bergen Oppdragsgiver: Statsbygg Bruttoareal: 14 000 m2 Status: Ferdigstilt 2013 Samarbeidspartner: Obas Vest AS, Smedsvig Landskapsarkitekter AS, Sweco AS, Kilde akustikk Fagområder: Arkitektur / Interiør / Prosjektadministrasjon / Universell utforming / BIM - Bygnings Informasjons Modellering / Beskrivelse arkitektfag Miljøaspekt: Lavenergibygg