Nordlyskatedralen, Alta

Nordlyskatedralen
Foto: Hundven-Clements Photography
Nordlyskatedralen
Foto: Hundven-Clements Photography
Nordlyskatedralen
Foto: Hundven-Clements Photography
Nordlyskatedralen
Foto: Hundven-Clements Photograph
Nordlyskatedralen
Foto: Hundven-Clements Photography
Nordlyskatedralen
Foto: Hundven-Clements Photography
Forrige Neste

Nordlyskatedralen, Alta

Den 10. februar 2013 ble Nordlyskatedralen vigslet av Biskop Per Oskar Kjølaas.  Katedralen er Europas nordligste, og Alta har fått et arkitektonisk landemerke med nordlyset som inspirasjon: eterisk, flyktig, poetisk og vakker.

Kirken ligger i sentrum av Alta, i enden av gågata, i det som i fremtiden vil bli en Kirkepark.  Denne plassen vil kunne bli det sentrale samlingssted for alle større og mindre begivenheter i byen.

Kirkens spiralformede tårn og spir strekker seg hele 47 meter opp mot himmelen, inspirert av nordlyset som har gitt kirken dens navn. Kronprinsesse Mette Marit og en rekke andre prominente gjester deltok på vigslingen av det titankledte bygget, Norges siste og mest spektakulære kirkebygg. Overlevering av bygget vil skje i løpet av mai i år.

I 2001 deltok Link Arkitektur (den gang Signatur arkitekter) i prekvalifiseringen for å få tegne Nordlyskatedralen. Schmidt hammer lassen architects ble invitert med i designteamet og sammen vant vi konkurransen!

Byggherren hadde klare mål om å skape et arkitektonisk landemerke med nordlyset som inspirasjon. Allerede i 2001 ble bygget omtalt som Nordlyskatedralen.Vår besvarelse hadde et meget sterkt konsept med en klar symbolbærende ide – Spiralens dynamiske toveis bevegelse; Gud - menneske/ menneske – Gud. I spiralens øye er det anlagt et stillerom for stille bønn.

Prosjektet har gjennom den lange prosjektfasen blitt foredlet frem til dagens spektakulære sluttresultat; En titankledt kirkeskulptur som spiller på nordlyset og som fanger og reflekterer det spesielle lyset i Alta gjennom hele året. Spenningen mellom det veldige himmelrommet, med nordlyset rullende over og spiralens oppadstrebende form, kuliminerer i det 47 meter høye kirketårnet. Det etterlater en form som tar opp i seg nordlysets skiftende bevegelse, gjennom de stadige reflekser fra den titankledte, krumme fasaden. Katedralen markerer seg som en ensom skulptur i samspill med den praktfulle naturen. Prosjektering og bygging av de krumme og skrånende betongveggene har vært meget krevende. Med et utall variasjoner har dette bydd på ekstreme bygningstekniske utfordringer.

Ansvarlig arkitekt Kolbjørn Jensen i Link Arkitektur er glad for det endelige resultatet, og mener konkurransens bærende ideer har vist seg å tåle 12 års bearbeiding og utvikling. Kolbjørn Jensen har vært ansvarlig for en rekke kirkebygg, men mener dette er det mest spektakulære han har vært med på å skape.

Fakta:

Prosjektet er vunnet og gjennomført i perioden 2001 - 2013.

Kunstner Peter Brandes ble valgt som utførende kunstner i en integrert prosess med arkitekt. Både kunstner, akustiker, lysdesigner, kunstnerisk konsulent og liturgisk konsulent samt Haldde arkitekter ble kontrahert som underkonsulenter av Link arkitektur.

Samarbeidet med kunstner og de øvrige underkonsulenter har fungert meget bra. Akustikken viser seg å være tilnærmet perfekt, likeså fungerer den integrerte utsmykning meget sterkt i kirkerommet. Tekniske konsulenter har hatt egne kontrakter, men med Link Arkitektur som prosjekteringsleder.

Beliggenhet: Aksialt i enden av gågata i Alta.

Bygget er 1 920 m2 og 47 meter høyt. Det er plasstøpt i betong, kledd i småformat lappetekking med Titan. 

Kirken er tenkt som en moderne arbeidskirke i kombinasjon med et musikalsk senter.

Utover selve kirkerommet som tar 360 plasser, inneholder kirken menighetssal, cafe, undervisningsrom og kirkekontorer, i tillegg til et lavterskeltilbud for ungdom. I tillegg er det planlagt et nordlyssenter i underetasjen.

Tegninger:  http://wwwnordlyskatedralno/pagejsp?ref=tegninger&lang=no

Romplan:  http://wwwnordlyskatedralno/pagejsp?ref=romplan&lang=no

Kontaktperson

Hanne Kruse
Hanne Kruse Leder team Stavanger, sivilarkitekt
Kontor:
Stavanger
Tel:
+ 47 990 90 469
hk@linkarkitektur.no
Tiltak: Nybygg Anskaffelse: Konkurranse Sted: Markedsgaten 30 , Alta Oppdragsgiver: Alta Kirke Fellesråd Bruttoareal: 2 000 m2 Status: Vigslet 10 februar 2013 Samarbeidspartner: Schmidt/ Hammer/ Lassen Fagområder: Arkitektur Arkitekturpris: Nominert til Nordnorsk arkitekturpris 2014, nominert til Nord-Norges beste bygg 2013 og vinner av Nordnorske Entreprenørers Serviceorganisasjon: Nord-Norges beste bygg 2013