Lillestrøm rådhus

Lillestrøm rådhus
foto: Wenche Hoel Knai
Lillestrøm rådhus
foto: Wenche Hoel Knai
Lillestrøm rådhus
foto: Wenche Hoel Knai
Lillestrøm rådhus
foto: Wenche Hoel Knai
Lillestrøm rådhus
foto: Wenche Hoel Knai
Lillestrøm rådhus
foto: Wenche Hoel Knai
Lillestrøm rådhus
foto: Wenche Hoel Knai
Lillestrøm rådhus
foto: Wenche Hoel Knai
Lillestrøm rådhus
foto: Wenche Hoel Knai
Lillestrøm rådhus
foto: Wenche Hoel Knai
Lillestrøm rådhus
foto: Wenche Hoel Knai
Lillestrøm rådhus
foto: Wenche Hoel Knai
Forrige Neste

Lillestrøm rådhus

På den gamle Dampsagtomta nær Nitelva i Lillestrøm by, ligger Lillestrøm rådhus. Interiørarkitektene hos LINK Arkitektur har jobbet med transformasjon av rådhuset det siste året, og de ansatte har fått oppgraderte kontorlokaler, og et mer dynamisk arbeidsmiljø.

LINK var ansvarlig fra brukerprosess til ferdigstillelse. Ansvar for konsept, tegningsunderlag, beskrivelser av fast og løst inventar, samt koordinering mot øvrig prosjekterende, underleverandører og byggeplass.

Etter Stortingets vedtak om kommunereformen blir det besluttet å slå sammen Fet, Skedsmo og Sørum kommune til nye Lillestrøm kommune. Dette utløste behovet for ombygging og rehabilitering av Rådhuset for å tilpasse bygget (reist 1991) ny organisasjonsstruktur og arbeidsmetodikk.

Som et ledd i den nye kommunens digitaliseringsstrategi, ble IT-avdelingen valgt som representant i et pilotprosjekt. Dette innebar testing av nytt design- og arbeidsplasskonsept. Brukernes innspill i en konstruktiv brukerprosess la et godt grunnlag for resultatet, hvor fokuset handlet om å ivareta nye arbeidsformer og økt samhandling.

Med utgangspunkt i brukeranalysen og ønsker fra eiendomsavdelingen, landet man på konseptet fast plass i åpent landskap. Det var ønskelig at lokalene skulle oppleves transparente, men fortsatt gi gode adskilte soner med funksjoner og avskjerming tilpasset de ulike underavdelingenes behov.

Det er lagt vekt på lokaler med tilstrekkelig med multirom, møterom, og ulike uformelle møteplasser Disse oppmuntrer de ansatte til spontane møter og variasjon i arbeidshverdagen. Et område med touch-down plasser skal ivareta ekstra kapasitet og gir plass til konsulenter og samarbeidspartnere, mens en romslig sosial sone ved inngangspartiet skaper et lunt samlingspunkt og inviterende førsteinntrykk.

Kommunens nye verdiord tillit, inkludering og nyskapning, ble integrert i designutformingen og interiørarkitektene ga kontoret kvaliteter som varme, raushet og modernitet, gjennom et konsept i skjæringspunktet mellom det formelle og uformelle. Det åpne kontorlandskapet har gitt de ansatte nye impulser og større mulighet for en mer tverrfaglig delingskultur. Dette er i tråd med det den nye kommunen ønsket, og viser at det å lytte til de ansatte i slike endringsprosesser er avgjørende.

Det ble lagt fokus på å tydeliggjøre funksjoner og soner på arbeidsplassen. En nøytral, lys hovedpallett skaper et rolig bakteppe for kontraster i sort og den røffe, åpne himlingen med synlige teknikk. Effektfarger i brente jordtoner er et nikk til den røde teglstenen i bygningsarkitekturen. Innslag av tre, grønne planter, myke former og skulpturell belysning gir arealene særpreg og en varm atmosfære.

Kontaktperson

Kjetil Bakken-Engelsen
Kjetil Bakken-Engelsen Leder team Oslo, sivilarkitekt MNAL
Kontor:
Oslo
Mob:
+47 902 26 599
kjb@linkarkitektur.no
Tiltak: Ombygging og rehabilitering av rådhus Anskaffelse: Direkte anskaffelse Sted: Jonas Lies gate 18, Lillestrøm Oppdragsgiver: Skedsmo kommune Bruttoareal: 1 000 m2 Status: Ferdigstilt 2019 Samarbeidspartner: Moderne Byggfornyelse, Stema Rådgivning, Norconsult AS, ÅF Engineering AS, GK Inneklima, Assemblin, Ambas Elektro, Rom For Flere Fagområder: Arkitektur / Interiør