Langgatakvartalene i Sandnes

Langgatakvartalene i Sandnes
Illustrasjon: Brick Visual
Langgatakvartalene i Sandnes
Illustrasjon: Brick Visual
Langgatakvartalene i Sandnes
Illustrasjon: Brick Visual
Langgatakvartalene i Sandnes
Illustrasjon: Brick Visual
Langgatakvartalene i Sandnes
Illustrasjon: Brick Visual
Langgatakvartalene i Sandnes
Illustrasjon: Brick Visual
Forrige Neste

Langgatakvartalene i Sandnes

To kvartaler langs Norges lengste gågate, Langgata i Sandnes. Skal transformeres og rehabiliteres.  Noe blir revet, noe foredles, men mest bygges nytt. 

Urbant perforerte kvartaler, med en formell side mot gatene, ett mer lekent indre, og smug og smau på kryss og tvers der det er naturlige urbane forbindelser. 

Vi bygger oss ned mot den gamle handelsgaten, med små volumer i 2 og 3 etasjer, og bygger oss opp med 8 etasjer mot St.Olavsgate og jernbaneviadukten her.

Området er en del av det gamle historiske senteret av Sandnes på den ene siden, og grenser opp mot et transformasjonsområde i vekst på den andre siden (tidligere industriområde). Det arkitektoniske uttrykket tilpasser seg eksisterende miljø i volumer og materialitet, samtidig som det nye gis ett uttrykk med vår tids arkitektur.

Kontaktperson

Hanne Kruse
Hanne Kruse Leder team Stavanger, sivilarkitekt
Kontor:
Stavanger
Tel:
+ 47 990 90 469
hk@linkarkitektur.no
Tiltak: Detaljplan og skisseprosjekt Anskaffelse: Konkurranse Sted: Gjesdalveien 29, Langgata 1-13, St.Olavsgate 20, Erling Skjalgsonsgate 2-4, Sandnes Oppdragsgiver: SPG - Øglænd Bruttoareal: 25 000 m2 Status: Førstegangsbehandlet Samarbeidspartner: Otium Fagområder: Arkitektur / Plan / Prosjektadministrasjon / Universell utforming Miljøaspekt: Bærekraftig byutvikling. Lokalisert nært kollektivknutepunkt.