Langeland Gård

Langeland Gård
Foto: Hundven-Clements Photograp
Langeland Gård
Foto: Hundven-Clements Photography
Langeland Gård
Foto: Hundven-Clements Photography
Langeland Gård
Foto: Hundven-Clements Photography
Langeland Gård
Foto: Hundven-Clements Photography
Langeland Gård
Foto: Hundven-Clements Photography
Langeland Gård
Foto: Hundven-Clements Photography
Forrige Neste

Langeland Gård

Prosjektet består av 24 boliger fordelt på 10 eneboliger, 3 tomannsboliger og ett mindre leilighetsbygg med 8 leiligheter. Prosjektet er tildelt Bygnings- og bymiljøprisen for 2010.

Reguleringsplanen la i sin tid opp til en relativt skånsom utnytting av området og det ble lagt stor vekt på bevaring av naturkvaliteter og tilpasning til topografien Dette er i stor grad fulgt opp i infrastrukturen og noe som vi har arbeidet mye med i byggene våre Hovedideen var i utgangspunktet å tilføre enkle rene geometriske former som gjennom sitt samspill med terrenget, på ulike måter, ville skape variasjon og rikdom i uttrykket og i området I tillegg var det avgjørende å lage et område med felles identitet og hvor byggene skulle få stå tydelig fremskutt i terrenget for å vise seg fram, men samtidig være så godt forankret i det lokale kulturlandskapet at byggene ikke ville fremstå som fremmede

Bygningene er oppført med gode kvaliteter Det er lagt ned mye arbeid i utomhus i form av bearbeiding av terreng med natursteinsmurer, bevaring av eksisterende naturterreng osv Byggene er utført med betongdekker, trevegger, beslagsarbeid utført i sink og takene er lagt med torv.

Kontaktperson

Grethe Haugland
Grethe Haugland Regiondirektør Vest, leder team Bergen og Stord, sivilarkitekt
Kontor:
Bergen
Tel:
+47 480 95 470
gh@linkarkitektur.no
Tiltak: Nybygg Anskaffelse: Direkte anskaffelse Sted: Torvveien, Frekhaug Oppdragsgiver: Terra Prosjektutvikling Bruttoareal: 4 200 m2 Status: Første husferdigstilt i 2008/ under bygging Fagområder: Arkitektur / Universell utforming / Beskrivelse arkitektfag / Prosjektadministrasjon Arkitekturpris: ‘Bygnings- og bumiljøprisen 2010’ in Nordhordland