Kongsgata 52-60, Industri Energi kvartalet

foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
Forrige Neste

Kongsgata 52-60, Industri Energi kvartalet

En blanding av rehabilitering og videreutvikling av eksisterende, verneverdig bebyggelse, samt sammenkobling med nybygg (3 400 m2). Her er det lagt stor vekt på at utvidelse og oppgraderinger gjort med et byplanmessig, antikvarisk og arkitektonisk godt grep i et sentralt og utfordrende område i Stavanger sentrum. Det er totalt seks bygninger som er bundet sammen innvendig. Det er flere nivå i byggene, som alle er universelt utformet.

Det er jobbet med skalatilpassing til omkringliggende bebyggelse. Mot Kongsgata stiger bygget opp i 3 etasjer, og er oppdelt i ulike volumer og med takterrasser som bryter opp bygningsmassen. Mot Bergelandsgaten er bygget i 2,5 - 3 etasjer. Pga. store terrengsprang får bygget 5 etasjer mot indre gårdsrom. Med variert materialbruk har bygget et levende og stofflig uttrykk som er tilpasset omgivelsene.

Bygget er egnede kontorlokaler for Industri Energi og øvrige leietakere. Første etasje er har en mer utadvendt funksjon med storsal, møterom, kantine og resepsjon. Det er lagt til rette for en publikumsvennlig og innbydende utforming. De øvrige etasjene er innredet til kontorer, møterom, landskap og tilhørende funksjoner.

LINK arkitektur vant Stavanger Kommunes Byggeskikkpris for Industri Energi-kvartalet i Kongsgata i 2019. Temaet for prisen var «byliv» og kommunen ønsket å hedre det prosjektet som på en forbilledlig måte gir rom for det gode bylivet.
LINK arkitektur har stått for arkitektur og landskapsarkitektur i prosjektet. Det er blitt lagt stor vekt på at utvidelse og oppgradering gjøres i et byplanmessig, antikvarisk og arkitektonisk
godt grep i en sentral og utfordrende situasjon i Stavanger sentrum.
-Jeg synes vi har fått til en god transformasjon av tre gamle bygg og tre nye bygg som sammen danner en helhet. Ved å åpne opp den innvendige fasaden har vi knyttet byggene sammen med respekt for byen. På den måten har vi sørget for at en større næringsbedrift kan etablere seg i harmoni med småhusskalaen i sentrum. Det gode bygrepet har bidratt til å skape liv i Kongsgata, sier Hanne Kruse, leder for Team Stavanger i LINK arkitektur.

Juryens begrunnelse var som følger:
«Kongsgata 52–60 representerer en interessant tilnærming til hvordan den bygde byen tas i bruk på en ny måte, og hvordan mindre bygninger kan slås sammen for å romme en stor arbeidsplass. Ved å rehabilitere bygningene mot Kongsgata, og legge til nye bygninger, er opplevelsen og identiteten til Kongsgata bevart. De nye byggene er moderne i sitt formspråk, samtidig som de
i rytme og skala kompletterer gateløpet i god dialog med de eksisterende bygningene.
Nybygget mot Bergelandsgata tar i bruk tegl på en ny og spennende måte, og binder sammen den småskala trehusbebyggelsen mot Kongsgata og 90-tallsbebyggelsen i Bergelandsgata.
Det arkitektoniske grepet gjør Kongsgata 52-60 til et foregangsprosjekt som viser hvordan større bedrifter kan etablere seg i byen ved å ta i bruk eksisterende bygningsmasse. Kongsgata 52-60 viser en ny og kreativ måte å ta i bruk den bygde byen på, og er et godt eksempel på at man kan få til næring i sentrum og samtidig bevare byens kvaliteter. Den gode byen er en miks av ulike
funksjoner, og arbeidsplasser i sentrum er et viktig premiss for det gode bylivet.»

Kontaktperson

Hanne Kruse
Hanne Kruse Leder team Stavanger, sivilarkitekt
Kontor:
Stavanger
Tel:
+ 47 990 90 469
hk@linkarkitektur.no
Tiltak: Nybygg og rehabilitering Anskaffelse: Direkte anskaffelse Sted: Kongsgata 52-60, Stavanger Oppdragsgiver: Industtri Energi Bruttoareal: 4 300 m2 Status: Ferdigstilt 2019 Fagområder: Arkitektur / Landskap Arkitekturpris: Vunnet Stavanger kommunes Byggeskikkspris, 2019