Gand videregående skole

Gand videregående skole
Foto: Hundven-Clements Photography
Gand videregående skole
Foto: Hundven-Clements Photography
Gand videregående skole
Foto: Hundven-Clements Photography
Gand videregående skole
Foto: Hundven-Clements Photography
Gand videregående skole
Foto: Hundven-Clements Photography
Gand videregående skole
Foto: Hundven-Clements Photography
Gand videregående skole
Foto: Hundven-Clements Photography
Gand videregående skole
Foto: Hundven-Clements Photography
Gand videregående skole
Foto: Bitmap
Gand videregående skole
Foto: Bitmap
Gand videregående skole
Foto: Bitmap
Gand videregående skole
Foto: Bitmap
Gand videregående skole
Foto: Hundven-Clements Photography
Gand videregående skole
Foto: Hundven-Clements Photography
Gand videregående skole
Foto: Hundven-Clements Photography
Gand videregående skole
Foto: Bitmap
Forrige Neste

Gand videregående skole

Gand Videregående Skole er en av Rogalands største videregående skoler og skal være et utdanningssenter for yrkesrelaterte og studiespesialiserte fag både på lokalt og nasjonalt nivå. Samtidig skal skolen være en samarbeidspartner med næringslivet og lokalsamfunnet.

Skolen har en lang historie fra 1897 da ”Sandnes tegneskole” ble opprettet. Siden har skolen hatt ulike navn og lokaler fram til nå. Den nye Gand Videregående Skole bygges ut i 3 byggetrinn, og er ferdig utbygget på ca. 22 000 m2 og huser 1125 elever og 150 ansatte inkl. drift og renhold. Ved ferdigstillelse av siste byggetrinn våren 2018, vil alle avdelinger være samlet i Hoveveien 2-4.

LINKs arkitekturavdeling i Stavanger har i samarbeid med andre faggrupper som interiør og landskap, søkt å legge grunnlaget for en moderne videregående skole som ivaretar tradisjon, nåtid og fremtid. Med utgangspunkt i stedet og tomtesituasjonen er det søkt å organisere nye bygninger sammen med eksisterende på en måte som øker stedets kvaliteter, og gir de beste forutsetninger for å nå målsetninger om miljø, driftseffektivitet, tilgjengelighet og økonomi. Resultatet er blitt et kompakt og oversiktlig anlegg med god utnyttelse av arealene.

Prosjektet er gitt en stram enkelhet som reflekterer en tilsvarende rasjonell innvendig organisering. «Hovedgaten» er bindeleddet mellom nybyggene og det nye rehabiliterte hovedbygget. Det er et åpent rom i 4 etasjer hvor alle avdelinger på hvert sitt etasjenivå har oppholdssoner med fritt utsyn til dette store, åpne rommet. Rommet er et sentralt trafikknutepunkt både vertikalt og horisontalt og er i tillegg også den sosiale nerven i skolen.

Det er stilt høye krav til gode og funksjonelle løsninger, tydelighet, luminanskontrast og universell utforming, blant annet i form av ledelinjer i gulv, terskelløse dører og sterke kontraster i interiøret.

Det er lagt opp til en robust og mest mulig vedlikeholdsfri materialbruk. Innvendig benyttes slitesterke kjente materialer med lav emisjon. Gode lydforhold er det lagt stor vekt på, både lyddemping mellom rom og de rent akustiske forhold i det enkelte rom.

På Gand sørger interiør og arkitektur for at deltakere tar omgivelsene i driftig bruk, gjennom innendørs korridorforbindelser og korte avstander. Dette bygger opp under, og knytter de forskjellige fagmiljøene tettere sammen. Hver enkelt del av denne skolen utgjør et helhetlig mangfold, av yrende læringsopplevelser, vekst og folkeliv, til stor glede for sine elever, ansatte og besøkende.

Kontaktperson

Hanne Kruse
Hanne Kruse Leder team Stavanger, sivilarkitekt
Kontor:
Stavanger
Tel:
+ 47 990 90 469
hk@linkarkitektur.no
Tiltak: Nybygg/ ombygging/ rehabilitering Anskaffelse: Konkurranse Sted: Hoveveien 2- 4, Sandnes Oppdragsgiver: Rogaland Fylkeskommune Bruttoareal: 22 000 m2 Status: BT 1: Ferdigstilt 2014, BT 2: Ferdigstilt 2015, BT 3: Ferdigstilt våren 2018 Samarbeidspartner: Multiconsult, Cowi, Prosjektil og Sweco Fagområder: Arkitektur / Interiør / Landskap / Universell utforming Miljøaspekt: TEK10