Fornebu Sør, Bærum

Forneby sør, ill. LINK arkitektur
ill. LINK arkitektur
Fornebu sør, ill. LINK arkitektur
Ill. LINK arkitektur
Forrige Neste

Fornebu Sør, Bærum

På endestasjonen for Fornebubanen utvikles et sentrum for hele Fornebu og Snarøya.

Områdesenteret og kollektivknutepunktet «Fornebu sør» er et steds- og byutviklingsprosjekt
på 145 dekar, der deler av den gamle flyplassen ønskes utbygget med bl.a. 2 000-2 500 boliger,
5 000-7 000 arbeidsplasser, handel og servering, sykehjem og barnehage.

Prosjektet er utviklet med utgangspunkt i gode private og offentlige uterom, tilrettelegging for
gående og syklende, bokvalitet, gode byrom og møteplasser, grønne- og urbane kvaliteter og
funksjonsblanding, der arbeidsplasser, boliger, handel og rekreasjons-områder ligger samlet.

LINK har jobbet med utvikling av området over lang tid. LINK har vært ansvarlig for utvikling av
masterplan for området. Planen dannet grunnlag for salg av deler av området som ble gjennomført
i 2017. Pågående arbeid med KDP3 Fornebu er basert på en viderutvikling av denne Masterplanen.
LINK har jobbet videre med de delene av området som tilhører KLP eiendom.

Kontaktperson

Kjetil Bakken-Engelsen
Kjetil Bakken-Engelsen Leder team Oslo, sivilarkitekt MNAL
Kontor:
Oslo
Mob:
+47 902 26 599
kjb@linkarkitektur.no
Tiltak: Masterplan, KDP 3 Anskaffelse: Konkurranse Sted: Fornebu Oppdragsgiver: KLP Eiendom Status: KDP 3 forventes vedtatt 2019 Fagområder: Arkitektur / Landskap / Plan