Destinasjon Lauvvik

Destinasjon Lauvvik, Sandnes
Destinasjon Lauvvik, Sandnes / Illustrasjon: LINK arkitektur, K2 Visual
Destination Lauvvik, Sandnes
Destinasjon Lauvvik, Sandnes / Illustrasjon: LINK arkitektur, K2 Visual
Destinasjon Lauvvik, Sandnes
Destinasjon Lauvvik, Sandnes / Illustrasjon: LINK arkitektur, K2 Visual
Forrige Neste

Destinasjon Lauvvik

Rogaland som reisemål er i vinden som aldri før. Med Preikestolen i spissen slår de regionale turistdestinasjonene sine egne besøksrekorder år etter år. I takt med at besøkstallene stiger, blir også logistikken rundt turismen viktigere. LINK arkitektur har utformet mulighetsstudie av Lauvvik som turistdestinasjon.

Med sin særdeles sentrale beliggenhet kan Lauvvik bli en viktig del av turistlogistikken. Stedet har en unik plassering med nærhet til flere attraksjoner og utsyn både utover fjorden mot Idsø og innover i Lysefjorden og Frafjord.

På oppdrag fra Sandnes tomteselskap har LINK arkitektur utarbeidet en mulighetsstudie for området hvor man belyser mulighetene for å skape en attraktiv turistdestinasjon i Ryfylke. Muligstudiet skal brukes som et innspill til kommuneplanen.

I mulighetsstudien foreslår LINK arkitektur ulike aktiviteter og program som er rettet mot turister, samt utfluktsmål for folk i regionen, som spahotell, restaurant, hytter, bobilparkering og småbåthavn. Videre vil det bli tilrettelagt for aktiviteter som padling, bading, seiling og amfi for kulturopplevelse som f.eks. historiske spill fra vikingetiden.

Stedet kan fungerer som "venterom" for turister som skal til Kjerag og Preikestolen. Vårt mål har i tillegg vært å skape en attraktiv destinasjon i seg selv, et mål som fungerer som base for besøkende som også ønsker å oppsøke andre spennende steder i nærheten, som Månafossen, Flørli, Uburen og Fossjuvet.

Tomten spenner fra skogkledde åssider i sør, gjennom en stripe med dyrket mark og ned til fjærelanskapet langs fjorden i nord. Det arkitektoniske hovedgrepet har vært å forsterke karakteren til de ulike landskapstypene med enkle, men kraftfulle bygningsvolumer som forholder seg til terreng og vegetasjon. Byggene er knyttet sammen med et nett av stier. Langs stiene er det lagt til rette for ulike aktiviteter og opplevelser som gjør Lauvvik ikke bare til et venterom for ekspedisjoner innover i Ryfylke, men også til et reisemål i seg selv.

Spahotellet er tenkt utformet som tre sirkler som ligger forskutt i forhold til hverandre og følger den skrå stigningen i landskapet. Utenfor sirklene er vinden sterk og naturen uberørt. I den indre delen av sirklene etableres mer beskyttede kultiverte hager. I spasirkelen etableres et kulplandskap med varme og kalde kulper. 

Hyttene ligger litt tilbaketrukket i skråningen, delvis skjult av trær og steiner. De går over tre plan, og er utformet slik at de «strekker hals» over tretoppene og gir de besøkende best mulig utsikt over fjordlandskapet.

Kontaktperson

Hanne Kruse
Hanne Kruse Leder team Stavanger, sivilarkitekt
Kontor:
Stavanger
Tel:
+ 47 990 90 469
hk@linkarkitektur.no
Tiltak: Mulighetsstudie Anskaffelse: Konkurranse Sted: Lauvvik, Sandnes Oppdragsgiver: Sandnes tomteselskap Status: Mulighetsstudie levert Fagområder: Arkitektur