Arendal brannstasjon

Arendal Brannstasjon
Foto: Hundven-Clements Photography
Arendal brannstasjon
Foto: Hundven-Clements Photography
Arendal brannstasjon
Foto: Hundven-Clements Photography
Arendal brannstasjon
Foto: Hundven-Clements Photography
Arendal brannstasjon
Foto: Hundven-Clements Photography
Arendal brannstasjon
Foto: Hundven-Clements Photography
Arendal brannstasjon
Foto: Hundven-Clements Photography
Arendal brannstasjon
Foto: Hundven-Clements Photography
Arendal brannstasjon
Foto: Hundven-Clements Photography
Arendal brannstasjon
Foto: Hundven-Clements Photography
Arendal brannstasjon
Foto: Hundven-Clements Photography
Forrige Neste

Arendal brannstasjon

Brannstasjon som inneholder funksjoner hvor driften av brann og feiervesen samt Sivilforsvar blir ivaretatt.

Under programmering og planlegging ble det lagt stor vekt på god og hensiktsmessig utforming av alle funksjoner og korte kommunikasjonsveier mellom disse. Fleksibilitet er vektlagt, både mht utvidelser og omgjøringer. Spesielt er det tatt hensyn til at alle bygningsdeler kan utvides uavhengig av hverandre. I bygget er innpasset administrasjon for brannvesen, kaserne og oppholdsavdeling, sosiale rom, trimrom og gymsal/konferanserom. Hertil verksteder, vognhaller og en relativt omfattende alarmsentral. Sivilforsvar er innpasset i egen fløy med tilhørende administrasjon, verksteder og garasjer. Øveselstårn, øvelseshus og garasjer er plassert i egne bygg på eiendommen i nær tilknytning til brannstasjonen. Det er også avsatt landingsplass for helikopter.

Identitet og gjenkjennelse av byggets bruk er lagt til grunn både gjennom fasadeuttrykk, material- og fargevalg, spesielt gjennom en særegen utforming av vognhaller og alarmsentral.

Miljøperspektiv

Prosjektet vil bli et vesentlig løft med hensyn til klimapåvikning, det erstatter et eksisterende bygg/funksjon i Arendal sentrum som er gammelt og dårlig isolert. Den nye brannstasjon er prosjektert ut fra TEK10 og det er gjennom prosjektets gang gjort regelmessige avsjekk på at valgte løsninger tilfredsstiller krav i prosjekteringsfasen.

Det er ved valg av materialer lagt vekt på bruk at tunge konstruksjoner i de arealer som vil bli bemannet og bebodd av brannmannskapet. Bruk av tunge konstruksjoner gir mange termiske fordeler med tanke på at de magasinerer varme fra dagen og kulde fra natten. Det vil i praksis medføre at bygningsmassen vil ha et jevnt inneklima og dermed et redusert behov for tilført energi for oppvarming og kjøling.jjf

Kontaktperson

Emil Gran  Andersson
Emil Gran Andersson Leder Team Fredrikstad, Sivilarkitekt MNAL
Kontor:
Fredrikstad
Mob:
0047 994 86 444
ega@linkarkitektur.no
Tiltak: Nybygg Anskaffelse: Konkurranse Sted: Parkveien 8 , Arendal Oppdragsgiver: Arendal brannstasjon og Sivilforsvar i Arendal Bruttoareal: 5 700 m2 Status: Ferdigstilt 2013 Samarbeidspartner: Kruse Smith/ BRG Entreprenør/ Multiconsult Fagområder: Arkitektur / Landskap