Allehelgensgate 2

Allehelgensgate 2
Foto: Hundven-Clements Photography
Allehelgensgt. 2
Foto: Hundven-Clements Photography
Allehelgensgt. 2
Foto: Hundven-Clements Photography
Allehelgensgt. 2
Foto: Hundven-Clements Photography
Forrige Neste

Allehelgensgate 2

Allehelgensgate 2 har i en årrekke vært Nordeas hovedkontor i Bergen. I 2007 fikk bygget nye eiere, SPG Group og Otium AS, som ønsket å oppgradere bygget både teknisk og designmessig.

De ønsket å gjøre noen grep som gjorde bygget mer attraktivt og synligere. Bygget har en strategiske plassering midt i sentrum med lange siktlinjer både fra havnen og noen av byens hovedårer. Dette gir bygget en fantastisk eksponering samtidig som det er en viktig brikke i bybildet med bla Bergen gamle Rådhus og Banko Rotto som to av de nærmeste naboer. Mot vest ligger Vågsallmenningen og skaper luft, lys og vrimleareal. Løsningen ble å bygge nye toppetasjer og bruke mye av byggets eksisterende
struktur og rytme for å gi det et samlende uttrykk. Bygget skulle få et stramt og modernistisk uttrykk samtidig som det skulle tilpasse seg de omkringliggende bygninger og ikke konkurrere om oppmerksomheten. Dette ble gjort i samråd med bygningsmyndigheter og byantikvar.

Kontaktperson

Håkon Iversen
Håkon Iversen Leder team Bergen og Stord
Kontor:
Bergen
Mob:
+47 920 48 768
Tel:
+47 55 57 34 00
hi@linkarkitektur.no
Tiltak: Rehabilitering/ombygging Anskaffelse: Direkte anskaffelse Sted: Allehelgensgate 2, Bergen Oppdragsgiver: SPG Group Otium AS Bruttoareal: 11 700 m2 Status: Ferdigstilt 2013 Samarbeidspartner: Multiconsult Fagområder: Arkitektur / Prosjektadministrasjon / Universell utforming