Interiør

Radisson Atlantic Hotel Stavanger_Hundven-Clements Photography
Radisson Atlantic Hotel, Stavanger - foto: Hundven-Clements Photography

Å utforme gode rom er en større prosess enn å plassere vegger, dører og møbler på en tegning. Vi må tenke romlig for å nå målet om å skape inspirerende og funksjonelle steder for jobb eller fritid. Rom påvirker oss, og ingen rom er nøytrale. Vi skaper omgivelser som skal inspirere og gi bedre forutsetninger for å lykkes med arbeidsoppgaver som skal utføres. Formelen for suksess er kunnskap og begeistring!

Det dreier seg om å skape gode omgivelser som gir grobunn for læring, konsentrasjon, hvile, hygge, trivsel, interaksjon, lek og glede. Vi tilfredsstiller praktiske og emosjonelle behov hos mennesker i ulike situasjoner og miljøer. Vi har erfaring med hvordan dette skal skapes gjennom bl.a dagslysinfall, belysning, akustikk, overflater, tekstur, materialitet, skala, fargebruk, innbyrdes plassering av inventar.

Samtidig vet vi at vår verden stadig er i endring. Det stilles høye krav til endringsvillighet hos medarbeidere og interiørene skal underbygge bedrifter og organisasjoners stadig større behov for tettere samhandling, effektivitet og tilgjengelighet. Opp i alt dette er det derfor viktig å skape rom for ro og kontemplasjon.

Til sammen er vi omkring 30 dyktige interiørarkitekter som utfordrer både hverandre og deg i vår arbeidsprosess mot god og innovativ interiørarkitektur. Vi har egenutviklede verktøy og metoder som er bygget på våre erfaringer gjennom en årrekke. Verktøyene benyttes for å sikre gode brukerprosesser, skape troverdig visuell identitet og ikke minst miljøriktig interiørarkitektur. I disse prosessene har vi først og fremst mennesket i fokus. Prosessene skal oppleves meningsfylt for alle de som er involvert.

Rommene vi skaper står aldri alene, men er en del av en større sammenheng: Da har sin plass i bygget, gaten, plassen og i byen. Som en del av LINK-konsernet jobber vi alltid innenfor denne kompleksiteten. Den brede kompetansen i LINK, sørger for at samspillet mellom fagområdene i byggeprosessen er best mulig. Når de ulike fagområdene snakker godt sammen, vil også samspillet mellom et byggs ytre og indre falle på plass. Arkitektur handler om å behandle hvert enkeltstående element til en helhet og sammenheng som skaper mening - hver streng i det store orkesteret har betydning for den totale opplevelsen.

Det handler alltid om mennesker og å kunne se uendelige muligheter!

 

Room service? Send up a larger room. - Groucho Marx

Kontaktperson

Gerhard Linder Utviklingssjef kontor ved Oslokontoret, Sivilarkitekt
Team:
Oslo
Mob:
+47 993 57 146
Pontus Brusewitz Faglig leder IARK
Team:
Oslo
Mob:
+47 915 27 978
Room service? Send up a larger room. - Groucho Marx