Bærekraft og miljø

Bærekraft og miljø

Lidl-butik i Visby
Sveriges första NollCO2-certifierade byggnad: en Lild-butik i Visby (foto: Mikael Olsson)
ZEB-laboratoriet
ZEB-laboratoriet i Trondheim – nollutsläppsbyggnad som producerar mer förnybar energi än dess koldioxidutsläpp under hela livscykeln.
Förskolan Hoppet
Hoppet i Göteborg – Sveriges första fossilfria förskola
Länsförsäkringar
Länsförsäkringar i Umeå – 2 miljoner kr i besparing tack vare återbruk (foto: Hundven-Clements) 
FN:s globala mål
Vår prioritering av FN:s globala mål för att nå så stor effekt som möjligt.
Forrige Neste

Bærekraft og miljø

Hva er et bærekraftig bygg? Det første som slår de fleste er at det skal være miljøvennlig. Det innebærer at vi tenker på hvordan bygget fungerer i sine lokale omgivelser og hvilket avtrykk bygget gjør i forhold til det globale miljøet. Men det er ikke bare miljøet vi må ta hensyn til for å kunne skape bærekraftig arkitektur. Vårt ambisiøse mål er at LINKs arkitektur skal dekke vår generasjons behov på en måte som ikke reduserer mulighetene for de neste generasjoner. Dette innebærer at vi søker å finne balansen mellom miljø, økonomisk vekst og sosial bæredyktighet i arkitekturen.

Miljøriktig arkitektur: Vi må forstå hvordan arkitekturen påvirker miljøet. I planfasen analyserer vi hvordan plassering, form og detaljløsninger påvirker energibruk og klimagassutslipp. Når vi tegner, vil arealeffektivitet og fleksibilitet alltid være førende kriterier. Vi velger materialer og konstruksjoner som gjennom livsløpet gir minst mulig ressursbruk og miljøpåvirkning. Tilretteleggelse for myke trafikanter og bruk av kollektivtrafikk, naturglede, mangfold og skjerming mot vær og vind vil også være en viktig del av vår arkitektur. Ved å ta i bruk miljøsertifiseringsverktøy som BREEAM, LEED og Miljøbygg helt fra starten i prosjektet, kan vi sikre at bygget svarer på stort spekter av miljøkrav. Vi benytter også flere spesialverktøy for å svare på spesifikke krav, for eksempel i arbeidet med dagslys, energibruk og klimagassutslipp.

Økonomisk arkitekturprosjektering innebærer forståelse for hvordan arkitekturen påvirker økonomien til utbyggere, brukere og samfunnet. Vi minimerer ressursbruken gjennom fokus på arealeffektive og fleksible løsninger. Utbyggingen av et område skal kunne romme en riktig miks av næring, bolig og muligheter for mest mulig bærekraftig økonomisk vekst. Ofte ser man at de mest miljøvennlige valgene i et prosjekt også er de mest økonomiske både på kort og lang sikt. Sist, men ikke minst prosjekterer vi robuste løsninger som tåler mange års bruk og fremtidens klima med minst mulig drifts- og vedlikeholdsutgifter.

Sosial arkitekturprosjektering innebærer forståelse for hvordan arkitekturen påvirker mennesker. Vi skaper trygge og gode rom hvor mennesker møtes. Vi tilrettelegger for mangfold og tilgjengelighet. Vi utformer rom med godt lys, utsyn, akustikk, behagelig temperatur og frisk luft. Vi skaper rom som stimulerer sanser og vekker følelser. Vi lytter til byggherrer, utbyggere, myndigheter, brukere og samarbeidspartnere og tar resultatene av samtalene med oss inn i hvert eneste prosjekt.

 Det finnes uendelige muligheter for å forbedre prosjekter både klimamessig, økonomisk og sosialt. Vår jobb er å peke på så mange som mulig.

Kontaktperson

Arne Førland- Larsen Leder team Bærekraft
Team:
Bærekraft
Mob:
+47 957 86 601