Verdalsøra barne og ungdomsskole

Verdalsøra barne og ungdomsskole
Foto: Hundven-Clements Photography
Verdalsøra barne og ungdomsskole
Foto: Hundven-Clements Photography
Verdalsora barne og ungdomsskole
Foto: Hundven-Clements Photography
Verdalsøra barne og ungdomsskole
Foto: Hundven-Clements Photography
Verdalsøra barne og ungdomssko
Foto: Hundven-Clements Photography
Verdalsøra barne og ungdomsskole
Foto: Hundven-Clements Photography
Verdalsøra barne og ungdomsskole
Foto: Hundven-Clements Photography
Verdalsøra barne og ungdomsskole
Foto: Hundven-Clements Photography
Verdalsøra barne og ungdomsskole
Foto: Hundven-Clements Photography
Verdalsøra barne og ungdomsskole
Foto: Hundven-Clements Photography
Verdalsøra barne og ungdomsskole
Foto: Hundven-Clements Photography
Verdalsøra barne og ungdomsskole
Foto: Hundven-Clements Photography
Forrige Neste

Verdalsøra barne og ungdomsskole

Barne og ungdomsskole med flerbrukshall og svømmehall.

Kunnskapens tre
Å sitte under kunnskapens tre - verdenstreet i norrøn mytologi - grener rekker seg ut over hele verden og opp over himmelen Yggdrasil-asken bæres av tre lange røtter. Røttene går gjennom tre forskjellige verdener og ved hver ende ligger en brønn. En av brønnene er kilde til vett og visdom! Dette har vært vår inspirasjon.

Skoleanlegget består av tre ulike verdener, med barneskole, ungdomsskole og idrettsanlegg med flerbrukshall og svømmeanlegg. Disse har viktige fellesfunksjoner som binder dem sammen.

Tomten
Skoleanlegger ligger sentrert på området med vidt utsyn over åkerlandskap med nordtrønderske åser som horisont. Bygget har ingen hovedretning, men i stedet en form som peker utover mot de vakre omgivelsene og fanger landskapet.

Arkitektonisk uttrykk
Skolen skal være en ramme for et unikt faglig og sosialt miljø med rom for både individets behov og arenaer med muligheter for felleskap. Barneskolen og ungdomsskolen inngår i et mangfold sammen med flerbrukshall og svømmeanlegg, og mangfoldigheten kommer til uttrykk i skolens form med gjenkjennende identitetsskapende former samlet i et felles formspråk basert på ideen om kunnskapens tre Barneskolen, ungdomsskolen og flerbrukshallen / svømmeanlegg i separate deler, som møtes i fellesfunksjoner, og alle funksjoner nås fra elevarealene uten at en må utomhus. Dette gjør fellesarealer, flerbrukshall og svømmehall tilgjengelige. Yttervolumet er som en lang myk sammenhengende form som bukter seg rundt fellesfunksjonene.

Biblioteket og kantinen ligger som skolens hjerte i senter av anlegget, med god tilgjengelighet for alle. Fra dette senteret har man adgang direkte inn i barneskolen, ungdomskolen og flerbrukshall/svømmehall. Barneskolen og ungdomskolen er organisert rundt hvert sitt amfi, og elevarealer og spesialrom henvender seg mot disse. Amfiene fungerer som undervisningsareal, oppholdsareal og vertikalkommunikasjon. Elevarealene er organisert slik at de har visuell åpenhet mot fellesarealer. Grupperom og lager ligger som en lydmessig og visuell skjerming. Alle spesialrom er lagt slik at de er åpne mot fellesarealene; dette gir fin visuell åpenhet og innsyn i de aktivitetene som skjer der. Fellesarealene vil også fungere som utstillingsområde.
Temaveiledningen Bygg for alle (BE og Husbanken) legges til grunn for prosjektering.

Universell utforming
Bygget har universell utforming slik at alle mennesker skal kunne bruke det på en likestilt måte
uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.
Skolen er sonedelt i forhold til eksponering mot sosiale felleskap og har rom for mindre grupper for å gi trygghet, samtidig som den byr på mange arenaer med ulik karakter som flere kan ta i bruk sammen.

Kontaktperson

Gunnar
Gunnar Næss Leder team Trondheim, kontraktsjef, sivilarkitekt
Kontor:
Trondheim
Mob:
+47 950 89 553
gn@linkarkitektur.no
Tiltak: Nytt skole- og idrettsanlegg Anskaffelse: Konkurranse Sted: Stiklestad allé 8, Verdal Oppdragsgiver: Verdal Kommune Bruttoareal: 14 400 m2 Status: Ferdigstilt 2011 Samarbeidspartner: Totalentreprenør NCC Construction Fagområder: Arkitektur / Interiør