Nytt Hammerfest sykehus

Nytt Hammerfest sykehus

Nye Hammerfest sykehus inneholder fasiliteter for Finnmarkssykehuset, Helse-huset for Hammerfest kommune samt utdannelsesområder for helsefaglige studenter.

Fremtidens nye Hammerfest sykehus skal utvikles til et campusbygg som inneholder fasiliteter for Finnmarkssykehuset, Helsehuset for Hammerfest kommune samt utdannelsesområder for helsefaglige studenter.
Helse Nord HF vil etablere et nytt sykehus i Hammerfest som et bærekraftig, robust, moderne
og attraktivt helsesenter. Sykehuset skal danne rammene for god folkehelse, arbeidsplasser med
et spennende miljø, og bidra til regionens vekst. Sykehuset er på ca. 33 000 m². Dette arealet
inkluderer arealer til Hammerfest kommune og UIT arktisk universitet.

Sykehuset har følgende hovedfunksjoner: delt akuttmottak, sengeposter, poliklinikk, laboratorier, bildebehandling, kirurgi, intensivbehandling, nyfødt-, barn- og ungdomsfunksjon, integrering av universitetsanlegg, rehabiliteringsfunksjon, forsknings- og undervisningsarealer og kommunal helsestasjon med avlastningsplasser og medisinsk vakthold. Sykehusets organisering med sammenbundne kuber knyttet til vertikale trapp- og heisforbindelser, plassert på hver side av en sentral foajé, er utformet for å skape kort avstand mellom spesialfunksjoner og underbygger kort flyt mellom funksjonene. I tillegg er det lagt stor vekt på å utforme gode fellesarealer som er med på å skape sykehusets identitet. 

Byggets kvalitet muliggjør også et heletlig, arkitektonisk og bymessig godt utformet sykehus, som rommer noe sanselig og signaliserer tryggget og omsorg.

Bygningsstrukturens skala forholder seg til omkringliggende bygg og varierer mellom 3 og 4 etasjer. Arkitekturen er med på å legge til rette for attraktive og moderne arealer med flott beliggenhet. Den kompakte formen med atriumsløsninger som gir dagslys, bidrar også til en viss klimaskjerming mot vær og vind.

Hovedinngangen leder til et stort sentralt atrium inne i bygget. Sikt fra kantineområdene på sørsiden av bygget gir visuell kontakt til havlandskapet fra hovedinngangen. På denne måten opprettholdes visuell kontakt gjennom bygget, fra inngangspartiet ved forplassen i nord, til de snønære områdene i sør.

Nye Hammerfest Sykehus ligger strategisk i Hammerfest by på utfylt areal ved Rossmolla. Rossmolla ligger som en fortsettelse av de havnerelaterte byområdene vest for Hammerfest sentrum. Det er ønskelig å utvikle en så god tilgang rundt sykehusbygningen som mulig, både for gjennomføring av logistikk og opphold. Vurderinger av lokalt klima, vindretninger og lystilgang danner grunnlaget for sykehusets beliggenhet, orientering og landskapsdesign. Det er lagt vekt på at uterom og grønne områder skal ha plassdannende egenskaper som gir god romopplevelse rundt bygningsstrukturen.
Bygningsstrukturen forholder seg til definerte funksjonskrav og logistiske krav til flyt, samt nærhetsprinsipper - både interne og eksterne i forhold til arbeidsprosesser og samarbeid mellom de enkelte funksjonene i Finnmarkssykehuset, Universitetet og Hammerfest kommune. Bygningsstrukturen er designet for å gi kort avstand mellom spesielle funksjoner og understøtte effektiv flyt mellom disse. I tillegg er det lagt stor vekt på å utforme gode fellesarealer som er med på å skape sykehusets identitet. Organiseringen og kvaliteten på bygningsstrukturen muliggjør et arkitektonisk og bymessig godt proporsjonert sykehus, som signaliserer trygghet, sikkerhet og omsorg. Prosjektet er et landemerkeprosjekt.
LINK arkitektur har også hatt oppdraget med reguleringen for Hammerfest sykehus med Sykehusbygg som oppdragsgiver.

Kontaktperson

Arnstein Sande
Arnstein Sande Leder team sykehus, sivilarkitekt
Kontor:
Sykehus
Mob:
+47 474 46 567
arn@linkarkitektur.no
Tiltak: Nybygg sykehus, Helse og omsorgsbygg, undervisning Sted: Kransvikveien, Hammerfest Oppdragsgiver: Finnmarksykehuset HF Bruttoareal: 33 000 m2 Status: Forprosjekt ferdig juni 2019, oppstart funksjonsprosjekt og detaljprosjekt Q1 2020 Samarbeidspartner: CONSTO, Multiconsult, Norconsult, Tarald Rohde Fagområder: Arkitektur / Interiør / Landskap / Plan