Ny bydel, Ski øst

Ski Øst
Ill.: LINK Urban
Ski Øst
Ill.: LINK Urban
Ski Øst
Ill.: LINK Urban
Ski Øst
Ill.: LINK Urban
Ski Øst
Ill.: LINK Urban
Ski Øst
Ill.: LINK Urban
Forrige Neste

Ny bydel, Ski øst

Mulighetsstudie med 2000 boliger, handel, næring mm.

Ski kommune har utarbeidet en kommunedelplan for en ny og bærekraftig Ski bydel øst. Bydelen skal bidra til å løse de langsiktige arealbehovene Ski vil ha som en framtidig regional by og prioritert vekstområde i Oslo og Akershus-regionen. Kommunedelplanens perspektiv er 2030. Kommunedelplanen innebærer en ny strategisk utvikling for Ski øst mot en helhetlig bydel med et potensiale for 5-10 000 nye innbyggere.

Mulighetsstudien omfatter om lag halvparten av hele bydelen. Utvikling av bydelen vil foregå over mange tiår og ut over kommunedelplanens perspektiv. Ski øst omfatter i dag tre næringsområder, Ski idrettspark, Ski videregående skole og Drømtorp videregående skole, landbruksområder og en omkringliggende grøntstruktur mot sentrum. Delvis utenfor, og delvis som en kile inn i de bebygde områdene, ligger det landbruksområder med gårder hvor det hovedsakelig dyrkes korn. Det er ikke utbygde boligfelt innenfor planområdet. Ski Øst har en attraktiv beliggenhet nær kulturlandskap og marka, med et etablert sentrum i Ski. Follobanen vil gi en nærhet til Oslo sentrum som er lik reisetiden med T-bane fra eksempelvis Ullevål stadion til Oslo S. Dette vil gjøre området attraktivt for mange med arbeidssted både i Oslo sentrum og også på Ski.

Kontaktperson

Camilla Aakre
Camilla Aakre Regiondirektør By og Samfunn, sivilarkitekt
Kontor:
Adm/ Stab
Mob:
+47 930 18 010
ca@linkarkitektur.no
Tiltak: Mulighetsstudie ny bydel Sted: Ski Oppdragsgiver: Ski Øst AS Bruttoareal: 640 000 m2 Status: Avsluttet mulighetsstudie Fagområder: Urbanisme / Arkitektur / Landskap / Plan