Midtbyen, Kongsvinger

Midtbyen, Kongsvinger
Illustrasjon: Axion
Midtbyen, Kongsvinger
"Vrimmel" i Midtbyen
Midtbyen, Kongsvinger
Analyser og fremtidig mobilitet
Midtbyen, Kongsvinger
Situasjonsplan og diagram for sosial bærekraft
Midtbyen, Kongsvinger
Permeabilitet og sosiale møtesteder i Midtbyen
Forrige Neste

Midtbyen, Kongsvinger

VRIMMEL er visjonen om et opplevelsesrikt område med gode sosiale møteplasser, yrende liv og Midtbyen som generator for et fremtidig og vitalt Kongsvinger. 

Området utvikles til et moderne urbant nabolag med egen identitet, sterk tilknytting til omgivelsene rundt, og hvor mennesket står i fokus. Mangfoldig og variert arkitektur, leilighetsstruktur og beboersammensetning danner utgangspunkt for en «sosial» boligplan. Utgangspunktet er Små boliger og store felles møtesteder gir gode rammer for byliv i VRIMMEL.

Sentrale temaer i prosjektet har vært tilrettelegging for myke trafikanter, plassdannelser, møteplasser, sammenveving med omkringliggende strukturer, samt bevaring av kulturhistoriske bygningsmiljøer.

Kontaktperson

Camilla Aakre
Camilla Aakre Regiondirektør by og samfunn, sivilarkitekt
Kontor:
Admin / Stab
Mob:
+47 930 18 010
ca@linkarkitektur.no
Tiltak: Mulighetsstudie/parallelloppdrag Anskaffelse: Direkte anskaffelse Oppdragsgiver: ØM Bruttoareal: 45 000 m2 Status: Ferdigstilt mai 2017 Samarbeidspartner: Multiconsult og LINK Landskap Fagområder: Urbanisme / Arkitektur