Grim Torv i Kristiansand

Grim Torv
Ill.: LINK Urban
Grim Torv
Ill.: LINK Urban
Grim Torv
Ill.: LINK Urban
Grim Torv
Ill.: LINK Urban
Grim Torv
Ill.: LINK Urban
Grim Torv
Ill.: LINK Urban
Grim Torv
Ill.: LINK Urban
Grim Torv
Ill.: LINK Urban
Forrige Neste

Grim Torv i Kristiansand

Urban LINK sammen med Multiconsult Kristiansand vant oppdraget med å utarbeide en mulighetsstudie på Grim Torv for NorgesGruppen og Grim Eiendom AS. Dette storkvartalet utgjør lokalsenteret i bydelen Grim, 1 km fra Kristiansand sentrum og togstasjon. Visjonen for det framtidige storkvartalet er å kombinere bolig-, næring og handel i et tett, moderne og bærekraftig, urbant nabolag.

De karakteristiske teglbygningene som utgjør Christiansands Møller ligger innenfor planområdet, med deler av bebyggelsen vernet som kulturminner. Som helhet er Mølla og kulturlivet en viktig fortelling om stedets identitet og noe som prosjektet vil bygge videre på.

Grim Torv ligger mellom to innfartsveier til Kristiansand innrammet av nabolag med blandet bebyggelse. Det legges til rette for en urban men samtidig aktiv livsstil ved å koble kvartalet opp til turstier, eksisterende idrettsanlegg, rekreasjon, gang – og sykkelveier, og kollektivtransport. Kvartalet ligger i en bratt skrent som i dag lager en barriere på tvers. En viktig utfordring i prosjektet er å fjerne denne barrieren og tilrettelegge for en permeabilitet; en uhindret flyt for gående og syklende gjennom kvartalet. På denne måten skal storkvartalet bli et naturlig krysningspunkt, møtested og bydelssentrum. Målet er et variert bymiljø med en sammveving av handel og boliger, der boligtypologier appellerer bredt og på tvers av aldersgrupper og livsfaser.

Med kort gang- og sykkelavstand til sentrum og togstasjonen er stedet godt plassert med tanke på å skape et bærekraftig bomiljø der beboerne vil kunne velge bort bilbruk i hverdagen. Det planlegges for ca. 40 000m2 BTA og høy tetthet i det framtidsrettede nabolaget som er omkranset av skoler, parker, lekeplasser, kirke, eldresenter, og ikke minst sykkelvei til sentrum.

Kontaktperson

Camilla Aakre
Camilla Aakre Regiondirektør By og Samfunn, sivilarkitekt
Kontor:
Adm/ Stab
Mob:
+47 930 18 010
ca@linkarkitektur.no
Tiltak: Bydelsutvikling Anskaffelse: Konkurranse Sted: Grim Torv 3, Kristiansand Oppdragsgiver: Grim Eiendom AS og NorgesGruppen Bruttoareal: 40 000 m2 Status: Mulighetsstudie Samarbeidspartner: Multiconsult Fagområder: Urbanisme / Arkitektur / Landskap / Plan Miljøaspekt: Bærekraftig stedsutvikling, kollektivknutepunkt, samordnet areal og transport, arkitektur og funksjonsblanding