Seniorbofællesskabet Egehaven

Seniorbofællesskabet Egehaven

I Egedal Kommune er man godt i gang med at opføre den nye bydel Egedal By med 3.000 kommende boliger. 67 af dem opføres i seniorbofællesskabet Egehaven, der skal bygges på en 7.300 m² stor grund lige ud til det fælles parkrum, Den Grønne Fletning.

LINK Arkitektur har tegnet det vindende projekt til seniorbofællesskabet, som er skabt til at give beboerne en oplevelse af høj boligkvalitet og fællesskab.

Egehaven henvender sig til enlige og par på vej ind i den 3. alder, som drømmer om en bolig med mulighed for at fortsætte et aktivt liv i fællesskab med andre. Boligerne henvender sig til to aldersgrupper: 55-65-årige og 65-75-årige. Derved sikres en blandet beboersammensætning.

Beboerne får egne lejligheder med adgang til faciliteter, der skaber grobund for en stærk fællesskabskultur. At blive senior i dag betyder ikke, at man går i stå. Mange ældre lever i dag et liv med stor social og fysisk aktivitet. Det kræver rammer, der muliggør, at de kan blive ved med at udfolde sig – både fysisk og socialt. De rammer er tænkt ind i Egehaven med fælleshus med fælles køkken og faciliteter til fællesspisning og sociale arrangementer, orangeri, nyttehaver, bålplads, petanquebaner og værksteder.

Naboskab og tryghed er et bærende elementer i projektet. Landskabet og uderummene er planlagt, så de er overskuelige, godt oplyste og rare og trygge at tage ophold i. De muliggør at tilfældige møder via interessefællesskaber hen ad vejen kan udvikle sig til gode naboskaber og venskaber. Beboerne deler en lille grøn niche på altangangen med deres nabo, hvilket muliggør et lille nabofællesskab.

De grønne arealer er opdelt i to zoner: den spiselige have og den aktive have. I den spiselige have findes både frugttræer, bærbuske og nyttehaver, samt et fælles orangeri. Den spiselige have er først og fremmest sanselig og spændende at opholde sig i, men den er også en ramme om aktiviteter for de beboere, som ønsker at involvere sig i havearbejde, drivhus, syltning mv.

I den aktive have findes værksteder, en overdækket udehobbyplads, bålplads og rygeovn. I denne del af haven er valgt et vildere landskabstema, som refererer til det landskab, der omkranser Egedal By med levende hegn og vilde bevoksninger.

Som et gennemgående træk er der stort fokus på lokal regnvandshåndtering. Regnvand fra tage og udearealer ledes til vandbede og et større nedsivningsbassin på grunden. Derudover anlægges så mange arealer som muligt med græs, bede og permeabel belægning, så vandet naturligt kan sive ned. På udvalgte parkeringsområder anlægges armeret græs.

BEBYGGELSENS KARAKTER

De to bygningskroppe er identiske i grundplan. Forskelle og variation opstår i den landskabelige bearbejdning. Havemure definerer overgange mellem private og fælles rum. Private haver er placeret ud mod bebyggelsens periferi, mens fællesrum ligger mod de indre gårdhaver.

Det arkitektoniske udtryk refererer til de mange herregårde og landejendomme i Egedal Kommune. Der er valgt røde tegl, der sammen med saddeltage, synlige gavle og murede skorstene dominerer udtrykket og skaber et hjemligt og genkendeligt miljø. I de murede "skorstene" er afkast fra ventilationen placeret.

BÆREDYGTIGE MATERIALEVALG

I projektet består de væsentlige bygningsdele kun af naturlige og genanvendelige materialer, som mursten, beton og træ. Alle materialer er sunde og indeklimamærkede af anerkendt ordning, som f.eks. Svanemærket og Dansk Indeklimamærkning. Der vil ikke forefindes skadelige og sygdomsfremkaldende stoffer i bygningen. Byggeriets facader af tegl er robuste, har en lang levetid og kræver minimal vedligeholdelse. Alt træ vil være bæredygtighedsmærket FSC eller PEFC.

Contact Person

Measures: Nyt, bæredygtigt seniorbofællesskab med 67 seniorboliger, fælleshus, værksteder, orangeri og køkkenhaver. Boligernes størrelse spænder fra 65 - 102 m². Location: Egedal Client: Core Bolig X Gross Area: 6 000 m2 Status: Under projektering Cooperation: Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniører, Dansk Boligbyg Disciplines: BIM - Building Information Modelling / Architecture / Landscape Enviromental Aspect: Biodiversitet i landskab, opsamling af regnvand - grønt spildevand