Stranden - Aker Brygge

Stranden - Aker brygge
Tomasz Majewski
Stranden - Aker brygge
Tomasz Majewski
Stranden - Aker brygge
Tomasz Majewski
Strenden Aker Brygge
Foto: Tomasz Majewski
Stranden - Aker brygge
Tomasz Majewski
Stranden - Aker brygge
Tomasz Majewski
Stranden - Aker brygge
Tomasz Majewski
Stranden - Aker brygge
Tomasz Majewski
Forrige Næste

Stranden - Aker Brygge

Revitalisering af Aker Brygge – en vigtig del af Oslos havnepromenade, centralt beliggende mellem Sørenga og Bygdøy

Hovedgrebet bag revitaliseringen af Aker Brygge har været at modernisere kontorbygningerne, bringe handelen ned på gadeplan og styrke udearealerne massivt. Bag projektet, som investor og udvikler står Norwegian Property. LINK landskab har udviklet udearealerne. Og renoveringen af kontorbygninger og handelslokaler er gennemført af en række forskellige arkitekter.

Arbejdet med udearealerne omfatter bl.a. en stærk forenkling af gadeprofilen. Uhensigtsmæssige elementer er blevet fjernet eller flyttet for at konsolidere promenadens forskellige programmer i en bredere gangzone, som nu løber parallelt med kaikanten i stedet for parallelt med bygningsfacaderne. Nye og bedre opholdsmuligheder langs vandet og plads til midlertidige og spontane aktiviteter understøtter den sociale interaktion. Resultatet er en mangesidet berigelse af bylivet og en langt mere dynamisk oplevelse af kajkanten.

Sammen med resten af revitaliseringsprojektet har nytilrettelæggelsen af udearealerne trukket flere besøgende til bydelen, der nu tager imod omkring 12 mio. mennesker årligt. Aker Brygge er således et af Oslos største og mest dynamiske mødesteder, handelen er i vækst, og bydelen fremstår med en ny vitalitet! – Alt dette samtidig med at de arkitektoniske og historiske kvaliteter er bevaret og videreudviklet.

Det samlede revitaliseringsprojekt vandt den norske Cityprisen 2016. 

Kontaktperson

Type: Landskabsarkitektur og byplan – udvikling af urbant maritimt byrum – istandsættelse og nytilrettelæggelse Sted: Aker brygge, Oslo Opdragsgiver: Norwegian Property (NPRO) Udendørsanlæg: 10 000 m2 Status: Færdigopført 2015 Samarbejdspartner: Vestre og ECT Fagområder: Landskab Arkitekturpris: Cityprisen 2016, WAN Waterfront 2016 Award