Øvre Sund Bro

Øvre Sund bro
Foto: Hundven-Clements Photography
Øvre Sund bro
Foto: Hundven-Clements Photography
Øvre Sund bro
Foto: Hundven-Clements Photography
Øvre Sund Bro
Foto: Hundven-Clements Photography
Øvre Sund bro
Foto: Hundven-Clements Photography
Øvre Sund bro
Foto: Hundven-Clements Photography
Øvre Sund bro
Foto: Hundven-Clements Photography
Forrige Næste

Øvre Sund Bro

Øvre Sund Bru er en del af et omfattende arbejde med udviklingen af en ‘Sentrumsring’ i Drammen og er udformet til både bil-, cykel- og fodgængertrafik over Drammenselva. Udover selve broen omfatter projektet den landskabelige bearbejdning omkring brofesterne og broens nærområder. Projektområdet består således af tre dele: selve broen og de to brofæstningsområder hhv. nord og syd for elven.

I det nordlige område munder broen ud i en rundkørsel med tilknytning til både små og store veje med videre forbindelse til Bragestunnelen. Brofæstet ligger midt i det grønne område Elveparken, og er desuden forbundet med gang- og cykelstien langs elven. Der har derfor været særlig fokus på at give brokonstruktionerne og det ellers store og dominerende vejanlæg en menneskelig skala. Ved at arbejde intenst med detaljering og materialer har vi søgt at skabe et vejanlæg, der ikke bare opleves som simpel trafikal infrastruktur, men som et landskabeligt og urbant byrum, det er rart at færdes i.

Også i det sydlige område munder broen ud i en rundkørsel med tilknytning til flere store veje og til gang- og cykelstien til den nye elvepromenade og det område, der er under udvikling langs elven.

Brofæstet ligger længere fra vandet end på den nordlige side, centralt i Drammen by. Vejen fra rundkørslen til brofæstet er derfor udformet som den fremstår som et element i sin egen ret – en tung konstruktion, nøje passet ind i et byrum, hvor hensynet til de omkringliggende bygninger og det omgivende miljø er af stor betydning.

I overensstemmelse med materialebrugen og stilen i Drammen centrum generelt, er der i hele projektet gjort brug af granit i en rød en rød tone. Med udgangspunkt i materialernes særegne præmisser og taktilitet har vi skabt et stærkt sanseindtryk.

Projektet er resultat af en åben arkitektkonkurrence, vundet sammen med BFS Arkitekter AS (nu NUNO Arkitekter AS) i år 2000 og siden udviklet i to perioder mellem 2000-2003 og 2006-2011.

Kontaktperson

Anne P. Møllenhus
Anne Pia Møllenhus Teamleder Landskab, landskabsarkitekt MNLA
Kontor:
LINK Landskab
Mob:
+47 480 56 626
apm@linklandskap.no
Type: Ny bil-, cykel-, og gangbro Sted: Øvre Sund bru , Drammen Opdragsgiver: Statens vegvesen Udendørsanlæg: 10 000 m2 Status: Påbegyndt 2000. Færdigt 2011. Gennemført i flere etapper. Samarbejdspartner: BFS Arkitekter AS og Multiconsult AS Fagområder: Landskab Bæredygtighed: Robuste og holdbare materialer. Tilrettelæggelse for cyklister.