Østerøy - idestudie for Oslo Havn

Østerøy
Illustration: MIR
Østerøy
Illustration: MIR
Østerøy
Illustration: LINK landskap
Forrige Næste

Østerøy - idestudie for Oslo Havn

Øen som renser fjorden med norske østers og ædle skove.

Som en af tre inviterede deltog LINK Landskap i udviklingen af et idéprojekt for at etablere en ny ø i Oslofjorden. Det usædvanlige projekt kom i stand på opgave fra Oslo Havn, som ønskede at belyse muligheden for at benytte overskudsmateriale fra udbygningen af Follobanen til at skabe en ny ø i Bunnefjorden.

LINK så, at det med en landskabsøkologisk tilnærmelse kunne være muligt at etablere et velfungerende, nyt ølandskab, som bidrager til at forbedre vandkvaliteten i fjorden. Øens kystlinje og terræn blev tilpasset de eksisterende øers karakteristiske form. Fordelen ved at opbygge en varieret topografi både over og under vandet er, at der opstår forskellige, mikroklimatiske forhold. Sprængsten er desuden særlig velegnet til at skabe kunstige rev til marint liv under vandet.

LINK har lagt vægt på at finde frem til artssamfund, som har essentielle egenskaber til at rense luft, jord og vand, og som enten findes i den indre del af Oslofjorden eller har eksisteret i området tidligere, blandt andet de næsten udryddede arter østers (Ostrea edulis) og ålegræs (Zosteria marina). Østers bidrager med sin levevis naturligt til at rense vandet. De er desuden spiselige og kan høstes. Øget vækst av ålegræs vil øge iltproduktionen i havet, binde partikler, give næringstilførsel og gode skjulesteder for fisk, bløddyr og krebs. På land foreslås det at etablere ædelløvskov, både fordi den er udrydningstruet som følge af udvidelse og tilvækst af stærke arter som blandt andet grantræer. Ædelløvskoven skaber tilholdssteder for insekter, fugle og dyr, samtidig med at løvet producerer et næringsrigt muldlag. Der etableres strandenge for at give gode yngleområder for fugle.

Landet formes, så det sikrer fremkommelighed for alle på Østerøy. Variation i landskabsrummene indbyder til at bade, padle, fiske, marine kolonihaver og sejlerliv. Bygningerne er enkle og energieffektive med nordisk karakter. Løsningerne har et tydeligt, pædagogisk potentiale og indbyder til trygt ophold ved vandet.

Kontaktperson

Anne P. Møllenhus
Anne Pia Møllenhus Teamleder Landskab, landskabsarkitekt MNLA
Kontor:
LINK Landskab
Mob:
+47 480 56 626
apm@linklandskap.no
Type: Ny ø i Oslofjorden- konceptudvikling og ideudvikling Sted: Indre Oslofjord, Oslo Opdragsgiver: Oslo Havn Udendørsanlæg: 200 000 m2 Status: Ideudvikling 2012 Samarbejdspartner: MIR Fagområder: Landskab Bæredygtighed: Forbedring af vandkvaliteten i fjorden. Tilrettelæggelse for udvikling af udrydningstruede arter. Etablering af kunstige rev.