Field’s

Field’s

LINK arkitektur har i samarbejde med Benoy Architects Newark stået for nyindretningen af det københavnske shoppingcenter Field’s. Opgaven bestod af to dele; et nyt visuelt designkoncept for shoppingcentret og et koncept for mad og fritid.

Det nye visuelle designkoncept for centret har til formål at tydeliggøre Field’s identitet og øge centrets tiltrækningskraft overfor kunderne via bl.a. ny skiltning, et bedre flow og ændret anvendelse af centrets åbne områder. 

Centrets mange tilbud og anvendelsesmuligheder præsenteres bedre, og der er indarbejdet forbindelsespunkter fra den nye 9-sals biograf, som er en del af projektet.

Det nye koncept for mad og fritid har til formål at øge de besøgendes lyst til at gøre brug af Field’s tilbud, bl.a. ved at øge udbuddet og omgruppere de eksisterende tilbud og leisureområder, så det bliver mere attraktivt at spise og opholde sig længere tid i centret.

Field’s ønsker at fremstå mere familieorienteret. Dette er opnået via etableringen af bedre siddemuligheder og legeområder i centret samt med nyindretning af de sekundære, offentligt tilgængelige områder såsom lounge, toiletter m.v.

Kontaktperson

Søren Byriel
Søren Byriel Direktør Erhverv / Arkitekt MAA
Kontor:
Aarhus
Tel:
+45 51 34 06 26
sby@linkarkitektur.dk
Type: Visuelt design koncept for Field's shoppingcenter Sted: Arne Jacobsens Allé 12, København S Opdragsgiver: Steen & Strøm Danmark Bruttoareal: 74 000 m2 Status: Ibrugtaget Samarbejdspartner: Benoy Newark, COWI, Niras Fagområder: Arkitektur / Indretning / Byggeadministration