Allehelgensgate 2

Allehelgensgate 2
Foto: Hundven-Clements Photography
Allehelgensgt. 2
Foto: Hundven-Clements Photography
Allehelgensgt. 2
Foto: Hundven-Clements Photography
Allehelgensgt. 2
Foto: Hundven-Clements Photography
Forrige Næste

Allehelgensgate 2

Allehelgensgate 2 har i en årrække været Nordeas hovedkontor i Bergen. I 2007 fik byggeriet nye ejere, SPG Group og Otium AS, som ønskede at opgradere byggeriet, både teknisk og designmæssigt, således at byggeriet blev mere attraktivt og synligt.

Bygningen har en central placering midt i Bergen med rigtig god eksponering, både fra havnen og fra nogle af byens hovedtrafikårer. Derudover udgør bygningen også lokalt i centrum et vigtigt element i bybilledet, bl.a. med Bergens gamle Rådhus og Banko Rotto som to af de nærmeste naboer.

I respekt for omgivelserne valgte man at tilføre to ekstra etager, hvor meget af den eksisterende struktur og rytme blev genbrugt for at sikre et samlet udtryk.  Arbejdet med udformningen foregik i tæt samråd med bygningsmyndigheder og byantikvar. Resultatet er en bygning med et stramt og modernistisk udtryk, som stemmer godt overens med de omkringliggende bygninger uden at konkurrere om opmærksomheden med disse.

I bearbejdelsen af facaderne valgte man en løsning med markante horisontale bånd, som er med til at knytte bund og top sammen. De øverste bånd er synligt fra de fleste vigtige akser i byen og er med til at markere og synliggøre bygningen. Ud over at samle facaden bidrager facadestrukturen til at give bygningen en retning og give den en tilknytning i bybilledet, hvor den øverste del peger mod centrum og den nederste mod Vågen.

Materialevalget i de nye etager er meget enkelt, med en pudset facade, som harmonerer både med bygningens fortid og nutid.

Udover de ekstra etager omfatter opgraderingen istandsættelse og efterisolering af eksisterende facader. Videre er de indvendige arealer blevet istandsat og har fået et betydeligt løft, både hvad angår tekniske løsninger og planløsning.

Kontaktperson

Grethe Haugland
Grethe Haugland Teamleder Bergen, Civil arkitekt
Kontor:
Bergen
Tel:
+47 480 95 470
gh@linkarkitektur.no
Type: Renovering/ Ombygning Sted: Allehelgensgate 2, Bergen Opdragsgiver: SPG Group Otium AS Bruttoareal: 11 700 m2 Status: Afsluttet 2013 Samarbejdspartner: Multiconsult Fagområder: Arkitektur / Byggeadministration / Universel Udformning