Ålgård kirke

Ålgård kirke
Visualisering: Brick Visual
Ålgård kirke
Foto: Hundven-Clements Photography
Ålgård kirke
Foto: Hundven-Clements Photography
Ålgård kirke
Foto: Hundven-Clements Photography
Ålgård kirke
Foto: Hundven-Clements Photography
Ålgård kirke
Foto: Hundven-Clements Photography
Ålgård kirke
Foto: Hundven-Clements Photography
Ålgård kirke
Foto: Hundven-Clements Photography
Ålgård kirke
Visualisering: Brick Visual
Forrige Næste

Ålgård kirke

Et ikonbyggeri i Ålgård centrum.

Ålgård er en meget levende menighed med mange aktiviteter, og at af formålene med den nye kirke var at samle flest mulige funktioner under et tag. En af udfordringerne ifm. projektet var derfor at skabe plads til undervisningslokaler, kontor, café mm. uden at berøre selve kirkerummet. Ved at lægge stueetagen delvist ned i terrænet fik vi plads til alle de efterspurgte sidefunktioner, samtidig med at det sakrale rum kunne ligge uforstyrret på den øvre etage. – En logisk og funktionel løsning, der gør det hellige rum til et naturligt og let ophøjet centrum.Et andet ønske fra menigheden var, at kirken skulle have en ikonisk karakter og et tydeligt kristent formsprog. Dette er imødekommet med den skulpturelle dynamiske form, der med et enkelt udtryk vokser frem af landskabet og strækker sig mod himlen. Samtidig spejler formen det omkringliggende terræns stærke skrånen.Bygningens form definerer også tagkonstruktionen som en moderne fortolkning af en traditionel kirkehvælving. Hovedkonstruktionen består af limtræsbjælker i net af trekanter, som eksponeres i kirkerummet. Hver anden trekant vippes op og lukker lyset ind i kirken i stil med den måde lysindfaldet fungerer på i traditionelle kuppelhvælvinger. De lukkede trekanter er  derimod udformet med indbygget LED-lys. Ud over dette tilføres kirkerummet dagslys via den nordlige facade, hvor hjørnepunktet løftes let op for at lade lyset falde ind langs gulvet i den bagerste del af rummet. Ligeså ledes lyset ind i rummet via enkle glasspalter på hver sin side af den bygningshøje altertavle i glas, som står i hjørnet ved korpartiet.

Udeområderne er tilrettelagt med henblik på at flette kirken ind i landskabet og omgivelserne. Over mod kirkegården anlægges park, og ind mod byen formes en elegant overgang fra kirken til byens torv. Området indrettes med amfi og scene, der både kan bruges til koncerter, spejderaktiviteter, idræt og andre aktiviteter.Kirken er designet i overensstemmelse med kravene til universel udforming.

Kontaktperson

Hanne Kruse
Hanne Kruse Teamleder Stavanger, arkitekt
Kontor:
Stavanger
Tel:
+ 47 990 90 469
hk@linkarkitektur.no
Type: Nybygg, 1. præmie i åben arkitektkonkurrence Sted: Rettedalen 7, Ålgård Opdragsgiver: Gjesdal Kirkelige Fellesråd Bruttoareal: 1 980 m2 Status: Konkurrenceforslag 2010. Under opførelse. Forventes færdigopført 2015. Fagområder: Indretning / Arkitektur / Landskab Arkitekturpris: Gjesdal Kommunes byggeskikkpris 2015