Om LINK

Håndtering af persondata

GDPR
Jeanette Hägglund Photography

Håndtering af persondata

Databeskyttelsesforordningen (GDPR) og Databeskyttelsesloven skal beskytte det enkelte individs privatliv. Det betyder, at personoplysninger skal behandles, således at integritet og fortrolighed sikres i overensstemmelse med loven, men også individets interesse.

LINK Arkitektur vil ved vores behandling af personlige oplysninger sikre, at der er taget hånd om ovenstående. Vi bruger kun personoplysninger til formål, der er objektivt berettigede i virksomheden, og personoplysningerne behandles i overensstemmelse med rammer fastsat i LINK Arkitektur, rammer, der opfylder kravene i Databeskyttelsesforordningen (GDPR) og Databeskyttelsesloven. (Herefter samlet angivet som "gældende lovgivning").

Generelt
LINK Arkitektur behandler personlige oplysninger om medarbejdere, potentielle medarbejdere og medarbejdere hos kunder, leverandører og andre interessenter. Vi behandler også oplysninger om personer, der ikke er ansat eller engageret af LINK Arkitektur.

LINK Arkitektur vil sikre en korrekt, retfærdig og lovlig behandling af personoplysninger og vil kun bruge sådanne oplysninger til specifikke og legitime formål i overensstemmelse med gældende lovgivning.

LINK Arkitektur vil derfor kun behandle personlige oplysninger, når sådan behandling er nødvendig for, at vi kan drive vores forretning, tilbyde tjenester eller andre legitime forretningsinteresser, opfylde juridiske krav eller aftaler eller efter samtykke. Personlige data lagres ikke længere, end det er nødvendigt for at udføre formålet med behandlingen.

LINK Arkitektur vil sikre korrekt informationssikkerhed i forbindelse med fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

Eksterne databehandlere kan behandle personlige oplysninger på vegne af LINK Arkitektur. LINK Arkitektur har truffet rimelige og tilstrækkelige foranstaltninger til at sikre, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

LINK Arkitektur behandler også oplysninger om personer, der ikke er ansat eller engageret af LINK Arkitektur, og til følgende formål:

I forbindelse med indkøb
LINK Arkitektur behandler personlige oplysninger, der er nødvendige for at erhverve varer og tjenesteydelser fra leverandører og entreprenører.

Integrity Due Diligence
LINK Arkitektur kan benytte moderselskabets Integrity Due Diligence (IDD)-proces. IDD-processen består blandt andet i at indsamle oplysninger, der hjælper os med at forstå, hvem vores potentielle samarbejdspartnere er, hvilke værdier de har, og hvordan de driver deres viksomhed. Vi bruger dog normalt vores forenklede Business Partner Declaration i forbindelse med aftaleindgåelse med samarbejdspartnere. I nogle tilfælde kan IDD også omfatte behandling af personoplysninger. For yderligere information om vores IDD-proces, kontakt: privacy@linkarkitektur.se  

Etik og integritet
LINK Arkitektur har en varslingsportal, hvor enhver kan indrapportere bekymringer eller mistænkte / potentielle brud på lov eller selskabspolitik. Portalen er tilgængelig for alle. Mere information om portalen findes her.

Kommunikation
LINK Arkitektur kommunikerer eksternt og internt med offentligheden, specifikke målgrupper og enkeltpersoner. Eksempler på kommunikationsaktiviteter udført af LINK Arkitektur eller tredjeparter er: Distribution af nyhedsbreve, pressemeddelelser, virksomhedsrapporter, websiteoptimering, udførelse af arrangementer og møder, håndtering af brugerinitieret dialog, offentlig myndighedsinformation, gennemførelse af undersøgelser og kommunikation i sociale medier o.s.v.

Rekruttering
LINK Arkitektur behandler personlige data til ansættelsesformål for at sikre, at LINK Arkitektur rekrutterer kvalificerede kandidater.

Håndtering af persondata i forbindelse hermed overholder gældende lovgivning.

Cookies
Se vores Cookie policy.

Indsamling af personoplysninger
LINK Arkitektur kan indsamle personlige oplysninger i forbindelse med vores virksomhedsdrift:

  • Kontaktoplysninger som navn og adresse, telefonnummer og e-mail-adresse;
  • Detaljer om en persons erhvervserfaring, stilling, kvalifikationer, fødselsdato og kørekort;
  • Screening-relateret information;
  • Virksomhedsoplysninger, herunder navn på personer i relevante stillinger i en virksomheds- og forretningsinformation og
  • Oplysninger om præferencer relateret til marketing og andre aktiviteter.

Personlige oplysninger kan indsamles på forskellige måder, herunder:

  • Direkte af LINK Arkitekturs personale, når et forretningsforhold er etableret eller gennem operationelle aktiviteter;
  • Fra en kunde, leverandør eller anden interessent, fra en offentligt tilgængelig informationskilde (f.eks. hjemmeside) eller fra en arbejdsgiver (f.eks. når en leverandør eller entreprenør afslører personlige oplysninger om deres medarbejdere)
  • Gennem LINK Arkitekturs hjemmeside; eller
  • Personlige oplysninger, der leveres direkte af en person

Overførsel af personoplysninger
LINK Arkitektur vil sikre, at de europæiske regler om overførsel af personoplysninger over landegrænser følges, når sådanne oplysninger overføres til eksterne praktiserende udenfor EU / EØS.

Sådan udøves dine rettigheder som registreret
Gældende lovgivning om behandling af personoplysninger omhandler rettigheder for registrerede personer. Registrerede personer har ret til at kræve adgang, berigtigelse, sletning og / eller begrænsninger i behandlingen af deres data, med mindre specifikke juridiske forhold gør sig gældende

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at udøve dine rettigheder, brug venligst  følgende skema.

Ændringer i denne fortrolighedserklæring
Vore håndtering af persondata kan ændres fra tid til anden. Hvis sådanne ændringer ikke er vigtige, offentliggør vi det på denne side uden specifik meddelelse herom. Hvis ændringerne er væsentlige og påvirker dine rettigheder eller den måde, hvorpå vi behandler dine personlige oplysninger, giver vi en særlig meddelelse herom på vores hjemmeside. Se derfor denne side "Håndtering af persondata" regelmæssigt.

Kontaktperson

Tom Dynnes Hansen Kvalitetssikringschef / Certificeret brandrådgiver til brandklasse 2 / Tilgængelighedsrevisor for byggeri / Arkitekt MAA
Kontor:
Aarhus
Tel:
+45 51 24 47 28