Om LINK

Etik og integritet

GDPR
Hundven-Clements Photography

Etik og integritet

LINK Arkitektur skal fremstå korrekt og ordentligt mod alle vi møder i vores arbejdsdag. Etiske udfordringer vil blive mødt med åbenhed, og enhver, der arbejder for LINK Arkitektur, skal være sikker på, at kunne søge råd og støtte i virksomheden til at løse etiske dilemmaer og situationer, der måtte opstå i forbindelse med arbejdet for LINK Arkitektur.

LINK Arkitekturs arbejde med etik og integritet er baseret på principperne i UN Global Compact, ISO 26000 og retningslinjerne fra Transparency International. Alle LINK Arkitekturs medarbejdere ved og er forpligtet til at overholde virksomhedens etiske retningslinjer. Retningslinjerne beskriver nuværende forretningsprincipper og ønsket adfærd blandt medarbejdere og andre repræsentanter for LINK Arkitektur.

De etiske retningslinjer er vedtaget af moderselskabets bestyrelse, ejes af moderselskabets koncernledelse og skal løbende gennemsyre organisationen.
Desuden hjælper LINK Arkitekturs værdier, kultur og hver enkelt medarbejders integritet med til at sikre, at LINK Arkitektur er en åben, sikker og ansvarlig rådgiver, partner og arbejdsgiver. Grundig og kontinuerlig oplæring og holdningsskabende arbejde forbedrer lederes og medarbejderes evne til at genkende etiske spørgsmål, når de opstår og styrer dem i overensstemmelse med vores værdier.

Antikorruption
Med mange igangværende opgaver møder LINK Arkitektur et forskelligartet risikobillede, hvilket kan betyde risiko for korruption og indvirkning på virksomheden.

Derfor er der etableret et internt korruptionsprogram. Antikorruptionsprogrammet skal sikre, at LINK Arkitektur overholder love og forskrifter og identificerer og håndterer korruptionsrisiko på en ansvarlig måde. LINK Arkitekturs antikorruptionsprogram er forankret i virksomhedens etiske retningslinjer og bygger på internationalt anerkendte metoder til bekæmpelse af korruption, herunder anbefalinger fra Verdensbanken og Transparency International.

Anti-korruptionsprogrammet består af konkrete værktøjer til vurdering og styring af korruptionsrisiko og vejledning for adfærd i situationer, der kan bringe integritet og uafhængighed i fare. Værktøjerne i antikorruptionsprogrammet kombineret med LINK Arkitekturs ansvarskultur, ordentlighed og anstændighed vil bidrage til overholdelse af de etiske retningslinjer i praksis.

Varsling
Pålidelighed er en af LINK Arkitekturs kerneværdier. En vigtig del af ansvaret er at indfange potentielt uacceptable forhold så tidligt som muligt. LINK Arkitekturs varslingsprocedurer giver medarbejdere og eksterne interessenter mulighed for at afsløre eventuelle kritikværdige forhold og sikre, at sådanne varslinger styres korrekt.

Compliance
Compliance Officer LINK Arkitektur er ansvarlig for at håndtere de etiske retningslinjer og varslingsprocedurerne. Compliance-funktionen er ansvarlig for antikorruptionsprogrammet. Dette indebærer blandt andet i at bistå med korruptionsrisikovurderinger af opgaver og tredjeparter,

gennemføre foranstaltninger og give råd om oplæring om antikorruption for alle, der arbejder for LINK Arkitektur.

Compliance Officer LINK Arkitektur refererer til Group Compliance Officer (Multiconsult)

Group Compliance Officer leder Varslingsrådet (Multiconsult), som er et rådgivende organ for ledelsen i Multiconsult i etiske spørgsmål.

Enhver, der har spørgsmål om etik, integritet, uafhængighed og antikorruption, eller har observeret mulige krænkelser af LINK Arkitekturs etiske retningslinjer, kan henvende sig til Compliance Officer LINK Arkitektur  compliance@linkarkitektur.se eller Multiconsult Group Compliance Officer  compliance@muticonsult.no

Whistleblowing >

Kontaktperson

Tom Dynnes Hansen Kvalitetssikringschef / Certificeret brandrådgiver til brandklasse 2 / Tilgængelighedsrevisor for byggeri / Arkitekt MAA
Kontor:
Aarhus
Tel:
+45 51 24 47 28