Universel Udformning

Kilden barnehage
Kilden barnehage, universell utforming - foto: Hundven-Clements Photography

LINK Arkitektur har gennem flere års arbejde med Universel Udformning oparbejdet en massiv kompetence inden for området. Det gælder bl.a. inden for skolebyggeri med projektering af skoler tilrettelagt for funktionshæmmede, f.eks. Hetland videregående skole og Rogaland Fylkeskommune. Og inden for erhvervsområdet har vi bl.a. arbejdet med udviklingen af nye kontorbygninger og shoppingfaciliteter, der lever op til de norske standarder for UU. Ligeså har LINK Landskab flere projekter bag sig, der er udformet efter og lever op til UU-principperne.

Udover at inddrage UU i vore egene projekter arbejde vi med ekstern tilgængelighedsgranskning af bl.a. kontorbygninger, boligbyggerier, uddannelsesinstitutioner, hoteller, kulturfaciliteter, byrum og infrastrukturelle anlæg.

Fagområdet Universel Udformning er en vigtig del af alle offentlige bygge- og anlægsprojekter, men også i andre projekter bør man gøre sig tanker om tilgængelighed og UU. Både i idé- og projekteringsfasen skal der tages højde for personer med forskellige typer af funktionsnedsættelser, f.eks. ift. syn, bevægeapparat, hørelse og kognition, og desuden skal der tages hånd om udfordringer som astma og allergi. Bygninger, anlæg og bymiljøer bør være inkluderende og opfylde alle krav til bevægelsesfrihed, være lette at orientere sig og ikke være allergifremmende. Som arkitekter foretager vi hele tiden en række valg ift. placering, logistik, funktionalitet, materialer, farver, kontraster, belysning, skiltning mm., og her bør vi hele tiden have UU med i overvejelserne. Ved at tænke de forskellige UU-aspekter ind helt fra begyndelsen, kan man finde frem til de gode løsninger, som ikke er fordyrende for hel projektet.

Et vigtigt aspekt ift. UU er at inddrage forskellige repræsentanter for brugere for at få belyst eventuelle problemstillinger og få input til de forskellige løsninger. Og vi bidrager gerne som konsulenter ift. brugerprocesser.

There is no such thing as an average person - Daniel Tammet
There is no such thing as an average person - Daniel Tammet