Indretning

Radisson Atlantic Hotel Stavanger_Hundven-Clements Photography
Radisson Atlantic Hotel, Stavanger - foto: Hundven-Clements Photography

At udforme gode rum er en større proces end at placere vægge, døre og møbler på en tegning. Uden at tænke både kreativt, rumligt og socialt vil vi aldrig kunne skabe inspirerende og funktionelle rum til arbejde og fritid. Rummene, vi skaber, opfylder ikke blot én funktion, de opfylder flere. Og de påvirker os. For ingen rum er neutrale. Vores mål er at skabe miljøer, som skaber de bedste forudsætninger for at leve et godt liv hjemme, for at lykkes med opgaver på arbejdspladsen og for at udfolde sig i fritiden. Vores formel til vellykkede projekter er viden og begejstring!

For os handler kvalitet om at skabe rum, som skaber grobund for læring, koncentration, hvile, hygge, interaktion, leg og glæde. Om at møde og svare på både praktiske og emotionelle behov hos mennesker i forskellige situationer og miljøer. Vi arbejder derfor med, hvordan man skaber stemninger og funktionalitet gennem dagslysindfald, belysning, akustik, overflader, teksturer, materialer, skalaforhold, farvebrug, indbyrdes placering af inventar mm.

Samtidig ved vi, at vores verden er i stadig forandring. Der stilles høje krav til forandringsparathed til os, både som medarbejdere og på hjemmefronten, og interiørerne skal underbygge virksomhedernes og familielivets stadig større behov for fleksibilitet. Det er derfor vigtigt at skabe rumligheder, som kan ændres uden et større ressourceforbrug, og for at skabe rum til ro og fordybelse i en omskiftelig hverdag med et højt tempo.

I alt er vi omkring 30 dygtige indretningsarkitekter, der udfordrer både hinanden og vores opdragsgivere i processen for at skabe gode og innovative indendørs miljøer. Vi har selv udviklet en række faste værktøjer og metoder, som er bygget på vores erfaringer gennem en lang årrække. Værktøjerne benyttes for at sikre gode brugerprocesser, skabe troværdig visuel identitet og ikke mindst miljørigtig indretningsarkitektur. Gennem hele processen har vi først og fremmest mennesket i fokus. Både resultaterne og processen skal opleves som noget meningsfyldt for alle involverede. Målet er at skabe rum for bedre liv!

Rummene, vi skaber, står aldrig alene, men er en del af en større sammenhæng. Alle rumligheder har deres plads i byggeriet og i byen. Som en del af LINK-koncernen arbejder vi altid inden for denne kompleksitet. For os handler det om at behandle hvert enkelt element som en del af en helhed; at skabe sammenhæng og mening. Som en del af et tværfagligt miljø med både indretningsarkitekter, arkitekter, ingeniører, landskabsarkitekter og diverse specialister er vi vandt til at tæt samspil på tværs af fagområderne og ser det som den bedste forudsætning for en god byggeproces og et godt resultat. Og mulighederne er uendelige!

Room service? Send up a larger room. - Groucho Marx
Room service? Send up a larger room. - Groucho Marx