Byplanlægning

Skoleparken,  Ski
Skoleparken,  Ski - ill: LINK Arkitektur

Har du nogensinde stået midt i en af Skandinaviens større byer og talt alle de byggekraner, du så? Så forstår man, at der sker flere store forandringer i bystrukturerne end nogensinde før. Byggeprocesserne har enorme følger for miljøet, infrastrukturen og for, hvordan folk bruger byen. Målet er, sammen med opdragsgiver og eventuelle andre rådgivere og interessenter, at skabe muligheder, sprænge grænser og udvikle et bedre og mere velfungerende samfund. – At skabe rum for bedre liv.

Vores udgangspunkt er et helhedssyn, som både omfatter det at skabe muligheder for menneskelig aktivitet og interaktion, at planlægge en effektiv og miljøvenlig infrastruktur og det at skabe tryghed og mangfoldighed. En god by- og byrumsudvikling skal desuden være robust og fremtidsrettet.

Organisation inden for byplanlægning omfatter en alsidig gruppe af byplanarkitekter, landskabsarkitekter og planlæggere. Brede teoretiske kundskaber i kombination med en lang erfaring gør, at vi både kan udvikle mindre stadsnære byrumsprojekter, håndtere komplekse og omfattende planlægningsopgaver og varetage komplicerede beslutningsprocesser med mange interessenter. Vi sætter projekt team sammen på tværs af fag alt efter behov og lægger vægt på åbne samarbejdsprocesser både internt og eksternt.

Vi har store ambitioner inden for miljø, energi og bæredygtighed, og det er i planlægningsfasen, man kan skabe den største virkning. På baggrund af vores intensive arbejde med området er LINK arkitektur nu en af de første tegnestuer i Norge, der kan skabe projekter ved hjælp af BREEAM Communities.

Vi tager ansvar for hele processen fra vision, undersøgelse og planlægning til design og gennemførelse. Vi arbejder med alt fra mulighedsstudier og programmering til udvikling af byområder og nye byer. Kunsten er at se nye muligheder!

The best way to predict the future is to invent it. - Immanuel Kant
The best way to predict the future is to invent it. - Immanuel Kant