Bæredygtighed

Biologisk mångfald

Eufemias hage
Eufemias Hage i Bjørvika, maximering av grönytor genom takterrass och innergård i ett urbant bostadsområde (foto: Hundven-Clements)
Torslandaskolan
Torslandaskolan i Göteborg – frodig och naturlik blågrön aktivitet (bild: LINK Arkitektur)
Stovnertårnet
Stovnertårnet i Olso – minimerat fotavtryck genom bevarad vegetation samt bättre förutsättningar för trädplantering och ett rikt fågelliv (foto: Jiri Havran)
Grorudparken
Grorudparken i Oslo – öppning, rensing och återställande av älvdrag (foto: Tomasz Majewski)
Forrige Næste

Biologisk mångfald

Vi hjälper dig att stärka den biologiska mångfalden, addera ekossystemtjänster och skapa motståndskraft mot klimatförändringar.

När du arbetar med biologisk mångfald:

  • Stärker du motståndskraften mot kommande klimatförändringar
  • Stärker du din organisation och säkrar din investering inför framtida lagkrav på nationell och europeisk nivå
  • Ökar du möjligheterna för grön finansiering
  • Ökar du hälsa & välbefinnande genom alla de hälsofördelar som en grönare miljö innebär

Stärk den biologiska mångfalden, addera ekosystemtjänster och stå emot klimatförändringarna.

På den stora skalan:

  • Klimatsmart och cirkulär arkitektur, för att minska den negativa påverkan på biosfären
  • Noga utvalda material för att  begränsa påverkan på biosfären

På den mindre skalan:

  • Landskapsanalys
  • Samverkan vid naturvärdesinventering för att hitta lösningar som bäst bevarar olika naturtyper och arter
  • Ekosystemtjänster som skapar störst värde
  • Kvalitativ grön- och blåstruktur som på bästa sätt bidrar till biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Kontaktperson

Per Olsson Bæredygtighedschef
Kontor:
Malmø
Mob:
+46 70 283 60 76
Tel:
+46 10 479 92 22