Bæredygtighed

Bæredygtighed

Lidl-butik i Visby
Sveriges första NollCO2-certifierade byggnad: en Lild-butik i Visby (foto: Mikael Olsson)
ZEB-laboratoriet
ZEB-laboratoriet i Trondheim – nollutsläppsbyggnad som producerar mer förnybar energi än dess koldioxidutsläpp under hela livscykeln.
Förskolan Hoppet
Hoppet i Göteborg – Sveriges första fossilfria förskola
Länsförsäkringar
Länsförsäkringar i Umeå – 2 miljoner kr i besparing tack vare återbruk (foto: Hundven-Clements) 
FN:s globala mål
Vår prioritering av FN:s globala mål för att nå så stor effekt som möjligt.
Forrige Næste

Bæredygtighed

Hvad er bæredygtig arkitektur? Det første, der slår de fleste er, at det skal være miljøvenligt. Det indebærer, at vi tænker på, hvordan arkitekturen fungerer i de lokale omgivelser, og hvilket aftryk, projektet sætter på det globale miljø på lang sigt. Men det er ikke bare miljøet, vi må tage hensyn til at for at skabe bæredygtig arkitektur. Vi må også se på mangfoldighed og social bæredygtighed og på økonomisk bæredygtighed. Målet er at skabe byer, bygninger og landskaber, der kan dække vor generations behov på en måde, som ikke reducerer mulighederne for de næste generationer.

At arbejde med miljømæssig bæredygtighed kræver, at vi forstår, hvordan arkitekturen påvirker miljøet. Vi begynder med en analyse af, hvordan forskellige placeringer, former, materialer og tekniske løsninger vil påvirke projektets indvirkning på miljøet og dets energiforbrug og niveau for klimagasudslip. Vi arbejder på at skabe arealeffektivitet og fleksibilitet, og vi vælger de konstruktioner og materialer, der har de bedste livscyklysperspektiver ift. ressourceforbrug og miljøpåvirkning. Vi tilrettelægger desuden vore projekter for bløde trafikanter og brug af kollektiv trafik. Og vi arbejder med lokal afledning og rekreativ udnyttelse af regnvand.
Ved at tage miljøcertificeringsværktøjer som BREEAM, LEED eller Miljöbyggnad i brug helt fra starten kan vi sikre, at byggeriet opfylder alle miljøkrav. Vi benytter desuden forskellige specialværktøjer, f.eks. ift. arbejdet med dagslys, mikroklima mm.

At arbejde med social bæredygtighed kræver en stor forståelse for, hvordan arkitekturen påvirker mennesker. Vi skaber trygge og gode rum, hvor mennesker mødes. Vi tilrettelægger for mangfoldighed og tilgængelighed. Vi udformer rum med godt lys, udsyn, god akustik, behagelig temperatur og frisk luft. Vi skaber rum, som stimulerer sanserne og vækker følelser. Vi designer uderum som skaber naturglæde, er skærmede mod vejr og vind og understøtter mellemmenneskelig interaktion og fysisk aktivitet. Vi lytter til opdragsgivere, entreprenører, myndigheder, brugere og samarbejdspartnere og tager resultaterne af samtalerne med os i hvert eneste projekt.

At arbejde med økonomisk bæredygtighed kræver indsigt i, hvordan arkitekturen påvirker økonomien både i de enkelte projekter og i samfundet som helhed. Vi arbejder med at minimere ressourceforbruget og driftsudgifterne gennem arealeffektive og fleksible løsninger. Vi arbejder med multifunktionalitet både ift. de enkeltbygninger og landskabsprojeker og ift. udviklingen af byområder, der har den helt rigtige kombination af erhverv, boliger, kulturelle faciliteter og rekreative områder, som skaber de bedste forudsætninger for bæredygtig, økonomiske vækst. Ofte er de mest miljøvenlige valg også er de mest økonomiske, både på kort og på lang sigt. På den måde skaber vi robuste løsninger, som tåler mange års brug.

Mulighederne er uendelige, når det handler om bæredygtighed. Vores opgave er at udpege og kvalificere disse muligheder!