Voss videregående skole

Voss videregående skole
Illustrasjon: Brick Visual
Voss videregående skole
Illustrasjon: Brick Visual
Voss videregående skole
Illustrasjon: Brick Visual
Forrige Neste

Voss videregående skole

Skolen plasseres slik at fellesfunksjonene ligger på nordsiden av tomten. Dette gir de en sentral plassering i anlegget og et nært forhold til gårdstunet i nord samtidig ligger hovedinngangen nærmest mulig bussholdeplassen. Plasseringen gir rom for adkomst og parkering av kjørende trafikk fra nord og varelevering fra vest.

Hovedatkomstplassen strekker seg under et generøst takoverbygg fra vest til øst og forbinder adkomstsiden med utearealene mot Lundarvatnet med sine gode oppholds kvaliteter. Under takoverbygg ligger skolens hovedinngang og inngang til håndverkslinjer.

På sørsiden av tomten ligger håndverkslinjene samlet i et bygg. De store utearealene der elevene er mye ute, ligger godt til rette med mye sol.

Solforholdene på tomten er gode, med morgensol som vil lyse inn i den østvendte fasaden om morgenen. Til lunch vil skolegården og utearealet ved kantinen kunne benyttes med stor mulighet for sol på en skyfri dag. Det vil fra kantinen være god utsikt over Lunarvatnet og et fantastisk sted å beskue det vakre fjellandskapet på Voss. På ettermiddagen vil man kunne sitte langs fasaden på skoletorget i vest og nyte de siste strålene av sol før den forsvinner bak Hangur.

Skolens formspråk bygger på en rasjonell konstruksjon og organisering. En klar differensiert volumoppbygningen gjør de enkelte funksjoner gjenkjennbare fra utsiden.

Volumene er organisert og dimensjonert slik at skolen får mest mulig areal med gode dagslysforhold. Videre er det en fin komposisjon av åpen og lukket fasade, som skaper gode forhold mellom utsyn og innsyn. Samspill av volumene og glasset synliggjør tydelig de forskjellige funksjoner i huset.

Bygget gjenspeiler skolens identitet som yrkesskole med sine teknisk orienterte linjer. Konstruksjonene er klare og synlige, fasadematerialer baserer seg på lokale håndverkstradisjoner og tekniske installasjoner settes i scene, som for eksempel ventilasjonsrom med glassfasade.

Skolen synes også godt fra fjellet. Derfor ble det tatt spesielt hensyn til taket, som den femte fasaden som viser hustes organisasjonstruktur. Hele skolen har en klar fjernvirkning og identitet som skaper en helhet innenfor sin mangfold.

Kontaktperson

Grethe Haugland
Grethe Haugland Regiondirektør Vest, leder team Bergen og Stord, sivilarkitekt
Kontor:
Bergen
Tel:
+47 480 95 470
gh@linkarkitektur.no
Tiltak: Nybygg Anskaffelse: Konkurranse Sted: Voss Jordbruksskule 5, Skulestadmo Oppdragsgiver: Hordaland Fylkeskommune Bruttoareal: 11 860 m2 Status: Avsluttet Samarbeidspartner: NCC Fagområder: Arkitektur Miljøaspekt: Massivtre, Energiklasse B