Södersjukhuset

Södersjukhuset

Vi har blitt valgt til å legge til rette for renovering og forlengelse av Södersjukhuset. Her vil det komme et nytt behandlingsanlegg, et forsyningsområde, og totalt 5000 nye omsorgsmuligheter.

SÖS er Nordens største akuttsykehus, en sikkerhet for 600.000 innbyggere i Stockholm, og en arbeidsplass for 4000 ansatte. Her er det brukt en arkitektur som er sterk når mennesker er svake, som guider og er rasjonell, og som støtter virksomheten hver dag.

For en økende pasientsikkerhet og et attraktivt arbeidsmiljø, benytter vi designarkitektur med høye formative og praktiske egenskaper. En lysgård med store vinduer og en glasslanterne i taket på akutten slipper inn dagslys. Et hjørne åpnes i en seksjon av glass, der omgivelsene av grønt bydes inn.

Vi bidrar stolt med prosjektets fremgang, med presisjon og høye ambisjoner, som balanserer investering, struktur, behov, gjennomføring og effektivitet med pasienten som hovedfokus for å gi Stockholm et nytt Södersjukhus å stole på.

Kontaktperson

Linda Santesson
Linda Santesson Avdelingssjef
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 72 565 41 51
Tel:
+46 10 479 99 81
linda.santesson
@linkarkitektur.se
Sted: Sjukhusbacken 10, Stockholm Oppdragsgiver: Locum Bruttoareal: 70 000 m2 Status: Pågående 2013-2019 Fagområder: Arkitektur / BIM - Bygnings Informasjons Modellering Miljøaspekt: Ambisjoner om Miljöbyggnad guld