Sandesundsveien Barneskole

Sandesundsveien Barneskole
Foto: Hundven-Clements Photography
Sandesundsveien Barneskole
Foto: Hundven-Clements Photography
Sandesundsveien Barneskole
Foto: Hundven-Clements Photography
Sandesundsveien Barneskole
Foto: Hundven-Clements Photography
Sandesundsveien Barneskole
Foto: Hundven-Clements Photography
Sandesundsveien Barneskole
Foto: Hundven-Clements Photography
Sandesundsveien Barneskole
Foto: Hundven-Clements Photography
Sandesundsveien Barneskole
Foto: Hundven-Clements Photography
Sandesundsveien Barneskole
Foto: Hundven-Clements Photography
Sandesundveien skole
Sandesundsveien Barneskole
Sandesundsveien Barneskole
LINK-arkitektur_Sandesundveien-skole_Hundven-Clements-Photography_15
LINK-arkitektur_Sandesundveien-skole_Hundven-Clements-Photography_16
LINK-arkitektur_Sandesundveien-skole_Hundven-Clements-Photography_17
LINK-arkitektur_Sandesundveien-skole_Hundven-Clements-Photography_18
LINK-arkitektur_Sandesundveien-skole_Hundven-Clements-Photography_19
LINK-arkitektur_Sandesundveien-skole_Hundven-Clements-Photography_20
Forrige Neste

Sandesundsveien Barneskole

Skolen er på nesten 9000 m2 og er utformet for trinnorganisert undervisning. LINK arkitektur er arkitekt og interiørarkitekt fra skisseprosjekt til ferdigattest. Skolen tar opp ideen om å bryte opp bygget i flere volum gjennom at småbarnstrinn, mellomtrinn, administrasjon og gymsal har fått hver sin bygning. Mellom dem knytter et romslig amfi hele skolen sammen. Amfiet som også huser kommunens kultursal er utformet med åpne fasader slik at den binde sammen bydelen og skolen på en enkel måte.

Sarpsborg bygger ny skole på eksisterende skoletomt i Sandesundsveien. Eksisterende skoler rives for å gi plass til den nye. Den eldste skolebygningen, ”sløydsalen” , det gamle trehuset, Sandesundsveien 45 bevares.

Sentrumsskolen i Sarpsborg ligger mellom Sandesundsveien og Skolegata på en av byens eldste skoletomter.

Tomten er 300 meter lang og ca 65 meter bred. Terreng stiger 9 meter mellom laveste og høyeste punkt. Skolen er løst med separate teglvolumer som er knyttet sammen med et sentralområde som inneholder fellesfunksjoner og samlingssal med scene og amfi. De forskjellige funksjonene forskjellige bygningsvolumer i en sekvensrekke på tomtens lengde. Bygget blir nedskalert og tilpasset omgivelsene som består i hovedsak av villaer, samt noen småblokker og terrassehus.

Alle bygninger som småskoletrinn, mellomtrinn, gymsal osv plasseres mot de parallelle gatene slik at bebyggelsen danner en rett flukt mot fortauene. Linjene markerer skolebyggenes yttergrense. Med dette oppstår skolens indre rom mellom bygningene. Dette rommet er en sekvens av innvendige og utvendige rom som er knyttet sammen med smalere partier. Sentralt i denne romsekvensen er utearealene på hver ende og mot Skolegata samt skolegårdene og den innvendige samlingsarenaen i midten av denne bevegelsen.

Form og materialvalg skal sammen gi et varig og robust uttrykk. De fire hovedvolumene er enkle i formen og bygges opp med en lys tegl som også gir tyngde i utrykket. Teglvolumene gis et moderne utrykk med hjelp av ulike vindusformater som gir et lekent grafisk uttrykk.

Mellombygget, fellesrommet som binder de andre volumene sammen vil bestå av glassfasader. Denne delen av bygget får en het annen karakter som står i en tydelig kontrast til teglvolumene. Mellombygget blir ”limet” som binder skolen sammen. Dette skaper en transparens og vi vil kunne se barn og voksne i bevegelse i dette kommunikasjonsarealet. Samlingsarenaen ligger også her, med kontakt ut til nærmiljøet.

I utforming av utomhusarealene er det lagt stor vekt på å skape en grønn skolegård som legger tilrette for både fysisk aktivitet og rekreasjon. Utomhusarealet er tilgjengelig for bydelen på ettermiddagene som et park/lekeområde.

Kontaktperson

Emil Gran  Andersson
Emil Gran Andersson Leder Team Fredrikstad, Sivilarkitekt MNAL
Kontor:
Fredrikstad
Mob:
0047 994 86 444
ega@linkarkitektur.no
Tiltak: Ny barneskole med flerbrukshall Anskaffelse: Konkurranse Sted: Sarpsborg, Sarpsborg Oppdragsgiver: Sarpsborg kommune Bruttoareal: 8 500 m2 Status: Ferdigstilt 2015 Samarbeidspartner: Landskapsarkitektene Webersinke Landschaftsarchitekten Fagområder: Arkitektur / Interiør