S8

S8

Med utvikling av S8 ønsker vi å tilføre byen en ny kvalitet med et bygg som både forteller om, og speiler Bergens historie. En attraksjon i seg selv, et møtested, et spisested, et utsiktssted med panoramautsikt over innseilingen, Vågen, byen og fjellene.

Bryggen har alltid vært en viktig nerve og knutepunkt i det Bergenske næringsliv. Fisken og sjøfarten som var grunnlaget for byens utvikling hadde sitt kraftsentrum her, men branner og endrede næringsforutsetninger satte området tilbake som næringsområde i mange år. Langsomt har området våknet, men med nye næringsveier; turisme og historie er nå sentralt i utviklingen. Det er kommet en rekke hoteller i området, cruisehavnen ligger rett utenfor, Bryggens Museum er blitt en vital bærer av kultur og historie. Bryggens gamle gårder rustes opp. Havnen syder av småbåter på godværsdager, og Koengen er blitt en konsertarena av internasjonalt format.

Kontaktperson

Grethe Haugland
Grethe Haugland Regiondirektør Vest, leder team Bergen og Stord, sivilarkitekt
Kontor:
Bergen
Tel:
+47 480 95 470
gh@linkarkitektur.no
Tiltak: Rehabilitering/nybygg Anskaffelse: Konkurranse Sted: Slottsgaten, Bergen Oppdragsgiver: S8 Eiendom Bruttoareal: 800 m2 Status: Under regulering Fagområder: Arkitektur