Nesøya skole og idrettshall

Nesøya skole og idrettshall
Foto: Hundven-Clements Photography
Nesøya skole og idrettshall
Foto: Hundven-Clements Photography
Nesøya skole og idrettshall
Foto: Hundven-Clements Photography
Nesøya skole og idrettshall
Foto: Hundven-Clements Photography
Nesøya skole og idrettshall
Foto: Hundven-Clements Photography
Nesøya skole og idrettshall
Foto: Hundven-Clements Photography
Nesøya skole og idrettshall
Foto: Hundven-Clements Photography
Nesøya skole og idrettshall
Foto: Hundven-Clements Photography
Nesøya skole og idrettshall
Foto: Hundven-Clements Photography
Nesøya skole og idrettshall
Foto: Hundven-Clements Photography
Nesøya skole og idrettshall
Foto: Hundven-Clements Photography
Forrige Neste

Nesøya skole og idrettshall

Nesøya skole er en undervisningsinstitusjon som ligger vekt på helhetlig læring, kultur- og kunnskapsformidling, holdningsskapende arbeid og sosiale aktiviteter tilpasset barn i alderen 5 –13 år.

Et nytt og fremtidsrettet skolebygg som skal romme 470 elever og 65 ansatte. Skolen er prosjektert og utført med passivhusstandard og energimerke A. Kompakt anlegg i 3 plan med enkel bygningform og korte avstander. Flerbrukshall er integrert i planen. Sambruk av fellesarealer.

Viktige fellesfunksjoner er organisert rundt vestibyle og et innvendig amfi; skolens hjerte. Her er det plass for de fleste samlinger i skolens regi. Arealet er lyst og luftig og åpner seg over 3 etasjer. Interiørene holdes lyse og lette, med materialbruk, effekter og farger som skal lette innvendig orientering og gi nødvendig frodighet og opplevelser i anlegget. Rikelig bruk av glass i innvendige vegger gir en opplevelse av åpenhet og gjennomsiktighet.

Det er stort fokus på UU i hele anlegget og prosjektering i BIM.

Tomten til Nesøya skole ligger utfordrende til på to terrengnivåer. Utomhusarealet er løst ved å dele inn i to hovedområder for aktivitet. Fotballbane, sandvollyball og andre ballspill for de eldre barna på nedre nivå og lekeareal med klatrenett og sandkasse for de yngre barna på det øvre nivået. På øvre nivå ligger en aktivitetsakse som “megler” mellom aktivitetsflatene. Det har også blitt satt høy prioritet på trafikksikkerhet i forbindelse med varelevering og kiss and ride. Barna skal føle seg trygge på skolens eiendom. Ellers er materialvalg gjort med hensyn på universell utforming samt enkel drift og vedlikehold.

Kontaktperson

Kjetil Bakken-Engelsen
Kjetil Bakken-Engelsen Leder team Oslo, sivilarkitekt MNAL
Kontor:
Oslo
Mob:
+47 902 26 599
kjb@linkarkitektur.no
Tiltak: Nybygg Anskaffelse: Konkurranse Sted: Rosenkrantz vei 40, Nesøya Oppdragsgiver: Asker kommune Prosjekt og Utbygging Bruttoareal: 11 000 m2 Utomhusareal: 20000 Status: Ferdigstilt 2015 Samarbeidspartner: Asker kommune og Multiconsult Fagområder: Arkitektur / Interiør / Landskap / Universell utforming / BIM - Bygnings Informasjons Modellering Miljøaspekt: Passivhusstandard, Energimerke A