Lillestrøm - Nesa Nord

Lillestrøm - Nesa Nord
Illustrasjon: Urban LINK
Lillestrøm - Nesa Nord
Illustrasjon: Urban LINK
Forrige Neste

Lillestrøm - Nesa Nord

På oppdrag for Saint-Gobain m.fl. grunneiere på Nesa Nord utarbeider Urban LINK et byutviklingsprosjekt rett syd for Lillestrøm sentrum. Området er på ca 145 da. og ligger i gangavstand til jernbanestasjonen. Målsetningen med prosjektet er å skape en attraktiv, urban bydel basert på fremtidsrettede prinsipper for bærekraftige boliger i grønt nabolag.

Lillestrøm er definert som 1 av 6 regionale byer i bybåndet rundt Oslo hvor den fremtidige utviklingen av hovedstaden som region skal konsentreres . Lillestrøm har spesielt gode forutsetninger for miljøriktig utvikling takket være et velutviklet kollektivknutepunkt rundt jernbanestasjonen og et sammenhengende flatt bygulv velegnet for gang og sykkel. I lang tid har kommunen satset på utbygging av sykkelveinettet, noe som har gitt byen status som «årets sykkelby» de siste årene.

Urbanisering i Skedsmo kommune har imidlertid fulgt et mer spredt mønster der Strømmen og til dels Kjeller har sett en sterkere utvikling basert på nye handel- og næringsetableringer. Dette har fått konsekvenser for Lillestrøm sentrum som har mistet attraktivitet som handelsted og arbeidsplass. Store, sentrumsnære transformasjonsarealer langs elvefronten mot Nitelva er fremdeles en bakside mer enn en attraktiv bydel med urban karakter og fortetting. Den historiske handelskjernen nord for stasjonen, omgitt av villabebyggelse med lav tetthet, har behov for at Lillestrøm sentrum får økt kritisk masse med boliger og arbeidsplasser i sør for å bli attraktivt igjen som sentrumsmiljø. Dette gjør utviklingspotensialet som ligger i å tenke «Lillestrøm syd» meget interessant. Med gangavstand til bykjernen og jernbanestasjonen kan dette området utvikles som en naturlig forlengelse av sentrum basert på nye urbane nabolag og næringsområder.

Urban Link er engasjert for å utvikle Nesa nord til et bærekraftig pilotprosjekt for Lillestrøm. Utbyggingen vil kunne skje i flere etapper og knytte til seg andre viktige utviklingstrekk i området (eksempelvis AHUS-banen, utvikling av elvefronten mot Nitelva og fremtidig transformasjon av Nesa Syd området). Visjonen er å skape en bydel med et attraktivt urbant nabolag basert på gange og sykkel. Planområdet ligger i overgangen mellom bystrukturen i vest og Nordens Amazonas i øst hvor elvens meanderbånd renner gjennom vernet kulturlandskap. Utløpet for Leira og Nitelva danner et vakkert våtmarksområde som utgjør Nordens største innlandsdelta med flotte båt og bademuligheter. Det flate landskapet er ideelt for videreutvikling av sykkelbyen Lillestrøm. På Nesa tenker vi at man skal bo midt i tangeringsfeltet mellom urbane bymiljøer og frodige naturområder. På Nesa skal  dagen begynne med en tur i morgenkåpa for å ta seg en frisk morgendukkert i Nitelva før man spaserer til sentrum eller hopper på flytoget til Gardemoen.

Kontaktperson

Camilla Aakre
Camilla Aakre Regiondirektør by og samfunn/ Master i arkitektur
Kontor:
Admin / Stab
Mob:
+47 930 18 010
ca@linkarkitektur.no
Tiltak: Stedsanalyse, mulighetsstudie og regulering Anskaffelse: Direkte anskaffelse Sted: Isakveien 2, Lillestrøm Oppdragsgiver: Saint-Gobain Norge Bruttoareal: 90 000 m2 Status: Mulighetsstudiefase Fagområder: Urbanisme / Arkitektur / Landskap / Plan / Universell utforming Miljøaspekt: Pilotprosjekt, bærekraftig byutvikling